กทม.สั่งกลุ่มคนไทยรักชาติฯ ออกจากสนามหลวง ภายใน 2 วัน

กทม.สั่งกลุ่มคนไทยรักชาติฯ ออกจากสนามหลวง ภายใน 2 วัน

กทม.สั่งกลุ่มคนไทยรักชาติฯ ออกจากสนามหลวง ภายใน 2 วัน

รูปข่าว : กทม.สั่งกลุ่มคนไทยรักชาติฯ ออกจากสนามหลวง ภายใน 2 วัน

กทม.สั่งกลุ่มคนไทยรักชาติฯ ออกจากสนามหลวง ภายใน 2 วัน  กรุงเทพมหานครสั่งการสำนักงานเขตพระนครออกคำสั่งประกาศให้กลุ่มผู้ชุมนุมแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดิน ออกจากพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวง ภายในกำหนด 2 วัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เขตพระนคร และใช้พื้นที่จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่สนามหลวง โดยจะเริ่มเตรียมงาน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2556  ซึ่ง พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ ที่ปรึกษา ผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้เจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดิน แต่ไม่ได้รับความร่วมมือในการย้ายออกจากพื้นที่

ดังนั้นจึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553 ให้สำนักงานเขตพระนครออกคำสั่งประกาศให้กลุ่มผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ภายใน 2 วัน หากฝ่าฝืนทางสำนักงานเขตพระนครจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ส่วนการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2556  ที่บริเวณแยกราชประสงค์ หากมีการร้องขออำนวยความสะดวก รถสุขา บริการรถน้ำ รวมถึงการรักษาความปลอดภัย กทม.พร้อมจัดบริการให้
 


กลับขึ้นด้านบน