อธิการฯ มศว ชี้เปิดประตูสู่อาเซียน "ภาษาต้องคู่กับการเรียนทำงานข้ามวัฒนธรรม"

อธิการฯ มศว ชี้เปิดประตูสู่อาเซียน "ภาษาต้องคู่กับการเรียนทำงานข้ามวัฒนธรรม"

อธิการฯ มศว ชี้เปิดประตูสู่อาเซียน "ภาษาต้องคู่กับการเรียนทำงานข้ามวัฒนธรรม"

รูปข่าว : อธิการฯ มศว ชี้เปิดประตูสู่อาเซียน "ภาษาต้องคู่กับการเรียนทำงานข้ามวัฒนธรรม"

อธิการฯ มศว ชี้เปิดประตูสู่อาเซียน เน้นความดีของบัณฑิต ประดุจนักปราชณ์ ตั้งคำถามเรารู้จักนิสัยใจคอเพื่อนบ้านดีแล้วหรือยัง

 ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ถือว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียน และกว่าที่บัณฑิตทุกคนจะมีวันนี้ได้ มาจากความทุ่มเท ทุ่มใจในการเรียนและแรงสนับสนุนจากพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์และเพื่อนๆ ผมอยากให้บัณฑิตตระหนักว่าการสำเร็จการศึกษามีวันนี้ได้ อยากเน้นว่าบัณฑิตต้องเป็นคนดี ที่เคียงคู่ไปกับความรู้ความสามารถ ทัศนคติ และความเก่ง ต้องไปด้วยกันกับความดี การจะออกไปใช้ชีวิตในสังคม อยากฝากให้บัณฑิตมศว มีความรู้ประดุจนักปราชณ์ มีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล สมฐานะผู้นำทางปัญญา

           
 ผศ.นพ.เฉลิมชัย  กล่าวว่า ตอนนี้ใครๆ ก็พูดถึงการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประตูอาเซียน และห่วงนิสิต นักศึกษาไทยว่ามีความรู้ทางภาษาอังกฤษในการสื่อสารไม่ดีพอ เกรงจะทำให้เสียโอกาสในการทำงาน ซึ่งผมเองขอมองให้แตกต่างออกไป ผมอยากชี้ให้เห็นเรื่องการทำงานข้ามวัฒนธรรม ( Multicultural) ซึ่งไม่ได้หมายถึงศาสนาหรือเชื้อชาติเท่านั้น หากแต่ยังพูดถึงเรื่องภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ อาหารการกิน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กฎจราจร นิสัยใจคอของผู้คน ผมคิดว่าคนไทย นิสิต นักศึกษาไทยไม่ได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้เลย เราเตรียมกันเพียงแค่การสื่อสารภาษาอังกฤษ เรียนรู้ว่าธงชาติของแต่ละประเทศมีลักษณะอย่างไร แต่เชื่อไหมว่า ถ้าเราไปถามเยาวชนไทยว่า รู้หรือไม่ว่าคนอินโดนีเซียเขาไม่ชอบอะไร และเขาชอบอะไร สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ และประเทศไทยไม่ได้เตรียมคนของเรา การทำงาน Multicultural เป็นสิ่งที่ดีที่สุดและมีความสำคัญต่อชีวิตในทุกวันนี้อย่างมาก หากเราสามารถทำงานข้ามวัฒนธรรมได้ เรื่องอื่นก็จะตามมา


กลับขึ้นด้านบน