ผู้บริหารสนง.เขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ เร่งทำความเข้าใจ "ผอ.-ครู" กรณียุบร.ร.ขนาดเล็ก

ผู้บริหารสนง.เขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ เร่งทำความเข้าใจ "ผอ.-ครู" กรณียุบร.ร.ขนาดเล็ก

ผู้บริหารสนง.เขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ เร่งทำความเข้าใจ "ผอ.-ครู" กรณียุบร.ร.ขนาดเล็ก

รูปข่าว : ผู้บริหารสนง.เขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ เร่งทำความเข้าใจ "ผอ.-ครู" กรณียุบร.ร.ขนาดเล็ก

ผู้บริหารสนง.เขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ เร่งทำความเข้าใจ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หลายจังหวัดในภาคเหนือ เร่งทำความเข้าใจ กับผู้บริหารโรงเรียน และครู เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งเร่งตรวจสอบปัญหาหากยุบโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนวัดปากห้วย ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เป็นหนึ่งในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่อยู่ในข่ายถูกยุบรวมกับโรงเรียนอื่น เพราะมีนักเรียนระดับอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 เพียง 12 คน ก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2554 โรงเรียนนี้ เคยถูกยุบ และย้ายเด็กไปเรียนที่อื่นมาแล้ว แต่เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และเด็กไม่สามารถเข้ากับเพื่อนได้ ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็ก ทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ย้ายเด็ก กลับมาเรียนที่เดิม  

 
ล่าสุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เตรียมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางบริหารจัดการ ให้เกิดประสิทธิภาพ แทนการยุบรวม ขณะที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 
ขณะเดียวกันหลายจังหวัดในภาคเหนือ ตรวจสอบปัญหาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก รวมทั้งโรงเรียนที่รับโอนนักเรียนที่ถูกยุบรวมก่อนหน้านี้ เช่น โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก ที่รับนักเรียนโรงเรียนบ้าน
 
ห้วยผาลาดที่ถูกยุบ จำนวน 45 คน พบว่า เด็กไม่มีปัญหาเรื่องเรียน แต่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง เนื่องจากรถรับส่งไม่ทั่วถึง ซึ่งผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ระบุว่า การยุบรวมโรงเรียน จะต้องเห็นชอบจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะคนในชุมชน
 
ส่วนที่โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย เพราะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และต้องการให้คงโรงเรียนในชุมชนไว้ และพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น
 


กลับขึ้นด้านบน