ประชุมผู้นำด้านน้ำเริ่มแล้ว ไทยหวังแลกเปลี่ยนความรู้นานาประเทศ แก้ปัญหาน้ำท่วม

ประชุมผู้นำด้านน้ำเริ่มแล้ว ไทยหวังแลกเปลี่ยนความรู้นานาประเทศ แก้ปัญหาน้ำท่วม

ประชุมผู้นำด้านน้ำเริ่มแล้ว ไทยหวังแลกเปลี่ยนความรู้นานาประเทศ แก้ปัญหาน้ำท่วม

รูปข่าว : ประชุมผู้นำด้านน้ำเริ่มแล้ว ไทยหวังแลกเปลี่ยนความรู้นานาประเทศ แก้ปัญหาน้ำท่วม

 ประชุมผู้นำด้านน้ำเริ่มแล้ว ไทยหวังแลกเปลี่ยนความรู้นานาประเทศ แก้ปัญหาน้ำท่วม การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ที่จ.เชียงใหม่ เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งผลการประชุมครั้งนี้จะถูกใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า เนื้อหาการประชุม จะถูกนำเสนอต่อในที่ประชุมระดับผู้นำของประเทศต่างๆ และอีก 2 เดือนข้างหน้าจะสรุปเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำร่วมกันทุกประเทศ

 
สำหรับการประชุมวันนี้ (16พ.ค.56) เน้น 3 ด้าน คือ ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อชุมชนเมือง , การจัดการน้ำเชิงบูรณาการเพื่อโลกแห่งความมั่นคงด้านน้ำ และความท้าทายจากภัยพิบัติด้านน้ำ
 
นายอภิชาติ อนุกูลอำไพ ประธานอนุกรรมการด้านสารัตถะ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ ไทยจะเน้นการบริหารจัดการน้ำ, แก้ปัญหาน้ำท่วม และลงทุนโครงการต่างๆ โดยมุ่งหวังว่า จะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้กับนานาประเทศ
 
ขณะที่นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กล่าวว่า ได้หารือกับนายปลอดประสพ อย่างไม่เป็นทางการว่า จะให้ตนเองเข้ารับตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ.อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีหนังสือยืนยันจากรัฐบาล
 


กลับขึ้นด้านบน