จับตา ศธ.ความเป็นไปได้ "ยุบโรงเรียน" 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จับตา ศธ.ความเป็นไปได้ "ยุบโรงเรียน" 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จับตา ศธ.ความเป็นไปได้ "ยุบโรงเรียน" 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รูปข่าว : จับตา ศธ.ความเป็นไปได้ "ยุบโรงเรียน" 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จับตา ศธ.ความเป็นไปได้ แม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะระบุว่า อาจไม่มีการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีโรงเรียนขนาดเล็กหลายแห่งถูกยุบรวมไปแล้ว จึงทำให้ครูกังวล ว่าจะส่งกระทบต่อความปลอดภัย เมื่อต้องเดินทางไกลขึ้น ขณะที่การเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนทุกแห่งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เจ้าหน้าที่เพิ่มการดูแลอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะโรงเรียน ที่เคยเกิดเหตุความรุนแรง

ที่ว่างระหว่างอาคารเรียนถูกดัดแปลง มาเป็นห้องเรียนชั่วคราวให้เด็กๆ โรงเรียนบ้านบางมะรวด อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี หลังอาคารเรียนของพวกเขา ๘ ห้องเรียน ถูกลอบวางเพลิง จนเหลือเพียงความว่างเปล่า ในกลางดึกวันที่ 29 พฤศจิกายนปีที่แล้ว และจนถึงขณะนี้ ยังไม่มีความชัดเจนว่า งบประมาณที่ขอไว้ประมาณ 8 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคาร 4 ชั้น จำนวน 18 ห้องเรียน จะได้รับจัดสรรเมื่อได ไม่นับรวมสวัสดิภาพของครูเกือบ 10 คนที่ขอย้าย แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ จึงจำเป็นต้องสอนต่อไป ท่ามกลางการดูแลอย่างเข้มงวด

    
 
แม้ปีการศึกษานี้ โรงเรียนวัดมหิงษาราม อ.ปานาเระ จะมีนักเรียนประมาณ 55 คน แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งได้ที่สองในระดับเขตการศึกษา เป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพในการเรียนการสอน ครู 11 คนที่นี้จึงไม่เห็นด้วยหากกระทรวงศึกษาธิการจะมีนโยบายยุบรวมโรงเรียน และเห็นว่า นโยบายการส่งเสริมศึกษาในปัจจุบัน สวนทางกับหลักการของกระทรวง ที่กำหนดจะจัดสรรงบประมาณ และอัตราของครูให้ตามจำนวนของนักเรียน ทำให้โรงเรียนขนาดเล็กมีงบประมาณ และครูไม่เพียงพอที่จะพัฒนาการศึกษาให้เด็กๆ
 
แม้นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะออกมาระบุว่า อาจไม่มีการยุบรวมโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่เมื่อหลายปีก่อน ก็มีโรงเรียนบางแห่งได้ยุบรวมไปแล้ว ทำให้ครู และผู้ปกครองหลายคน อยากให้รัฐกำหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจน เพราะหากในอนาคตมีการยุบรวมโรงเรียนเกิดขึ้นอีก ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองและครูทันที เพราะมิใช่จะต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ระหว่างการเดินทางไปโรงเรียนที่ไกลขึ้น ความเสี่ยงก็จะมีมากขึ้นเช่นกัน
 


กลับขึ้นด้านบน