“รอยล” ระบุเตรียมปรับระบบการพยากรณ์น้ำในประเทศใหม่

“รอยล” ระบุเตรียมปรับระบบการพยากรณ์น้ำในประเทศใหม่

“รอยล” ระบุเตรียมปรับระบบการพยากรณ์น้ำในประเทศใหม่

รูปข่าว : “รอยล” ระบุเตรียมปรับระบบการพยากรณ์น้ำในประเทศใหม่

“รอยล” ระบุเตรียมปรับระบบการพยากรณ์น้ำในประเทศใหม่ การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้ว ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร ยอมรับหลายประเทศ มีระบบพยากรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมนำมาปรับใช้กับคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ พร้อมยืนยันไม่มีปัญหากับแนวทางการทำงานของรัฐบาล

นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร เป็นประธานนำผู้เชี่ยวชาญน้ำโลก แลกเปลี่ยนการพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์อากาศ และเตือนภัย จากหลายประเทศ เช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้นำเสนอโมเดลแบบจำลอง น้ำท่วมแบบ 3 มิติ ที่นักวิชาการด้านน้ำประเทศเนเธอร์แลนด์นำไปใช้ จนสามารถบริหารจัดการน้ำได้สำเร็จ ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นบอกว่า เนื่องจากลักษณะภูมิอากาศแปรปรวนมากกว่าไทย จึงทำให้ญี่ปุ่นใช้แบบจำลองพยากรณ์อากาศถึง 200 โมเดล ที่สามารถพยากรณ์อากาศได้ทุกๆ 3 ชั่วโมง

นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำและการเกษตรยอมรับว่า หลายประเทศมีระบบพยากรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และกำลังนำมาปรับใช้กับคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ โดยยืนยันไม่มีปัญหากับรัฐบาล และอาจจะได้กลับไปรับตำแหน่งคณะกรรมการ กบอ.อีกครั้ง

ขณะที่กลุ่มรักเชียงใหม่ 51 กว่า 100 คน รวมตัวที่ประตูทางเข้า ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกีรยติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถานที่จัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 เพื่อยื่นหนังสือให้กำลังใจ นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี พร้อมยืนยันจะนำมวลชน ออกมาสกัดกั้น การชุมนุมของกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน หรือ เอ็นจีโอ ที่ประกาศจะชุมนุมประท้วงนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการน้ำ เนื่องจากเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกกาละเทศะ ทำลายภาพลักษณ์ และ ผลประโยชน์ประเทศชาติ


กลับขึ้นด้านบน