ชมรมกองทุนรักษาป่าเทือกเขาบรรทัด พบต้นไม้ขนาดใหญ่ถูกตัดกว่า 100 ต้น

ชมรมกองทุนรักษาป่าเทือกเขาบรรทัด พบต้นไม้ขนาดใหญ่ถูกตัดกว่า 100 ต้น

ชมรมกองทุนรักษาป่าเทือกเขาบรรทัด พบต้นไม้ขนาดใหญ่ถูกตัดกว่า 100 ต้น

รูปข่าว : ชมรมกองทุนรักษาป่าเทือกเขาบรรทัด พบต้นไม้ขนาดใหญ่ถูกตัดกว่า 100 ต้น

ชมรมกองทุนรักษาป่าเทือกเขาบรรทัด พบต้นไม้ขนาดใหญ่ถูกตัดกว่า 100 ต้น ชมรมกองทุนรักษาป่าเทือกเขาบรรทัด สำรวจผืนป่าบริเวณเทือกเขาบรรทัดในจังหวัดพัทลุง ขณะที่จังหวัดสตูล พบว่าพื้นที่ป่าถูกบุกรุกเป็นบริเวณกว้างเพื่อทำสวนยางพารา

นายเอียด เส้งเอียด ประธานชมรมกองทุนรักษาป่าเทือกเขาบรรทัด นำสมาชิกชมรมกว่า 20 คน ลาดตระเวนพื้นที่ป่าเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ พบต้นไม้ขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นกว่า 100 ต้น บางส่วนถูกแปรรูป และชักลากออกไปบ้างแล้ว ส่วนที่เหลือยังเป็นท่อนรอการแปรรูปเพื่อส่งจำหน่ายนายทุน ขณะที่การลำเลียงไม้เถื่อนออกจากป่าพบว่า ต้องใช้เส้นทางผ่านหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า

ประธานชมรมกองทุนรักษาป่าเทือกเขาบรรทัด บอกว่า การออกลาดตระเวนของกลุ่มชมรมกองทุนรักษาป่าเทือกเขาบรรทัดครั้งนี้ เพื่อป้องปรามไม่ให้กลุ่มนายทุนเข้าไปทำไม้เถื่อน เพราะที่ผ่านมาได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับทราบแต่กลับเพิกเฉย

ซึ่งการกระทำดังกล่าว เป็นการร่วมกันปกป้องตนเองโดยคนในชุมชน และต้องการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ส่วนที่จังหวัดสตูล ทหารชุดปฎิบัติการทรัพยากรป่าไม้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินสำรวจสภาพป่าในพื้นที่จังหวัดสตูล พบว่าป่าถูกบุกรุกทำลาย กลายเป็นภูเขาหัวโล้น ต้นไม้ถูกตัดโค่นทำลาย และแปรสภาพเป็นสวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมันจำนวนมาก


กลับขึ้นด้านบน