"ดีเอสไอ"สรุปคดีทุจริตก่อสร้างโรงงานวัคซีนส่ง "ป.ป.ช."ตรวจสอบ

"ดีเอสไอ"สรุปคดีทุจริตก่อสร้างโรงงานวัคซีนส่ง "ป.ป.ช."ตรวจสอบ

"ดีเอสไอ"สรุปคดีทุจริตก่อสร้างโรงงานวัคซีนส่ง "ป.ป.ช."ตรวจสอบ

รูปข่าว : "ดีเอสไอ"สรุปคดีทุจริตก่อสร้างโรงงานวัคซีนส่ง "ป.ป.ช."ตรวจสอบ

กรมสอบสวนคดีพิเศษสรุปความเห็นคดีโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ส่งให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบ หลังมีข้อมูลว่า ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เข้าข่ายกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ฮั้วประมูล, และ การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยถึงการตรวจสอบโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ขององค์การเภสัชกรรม โดยได้ลงนามสรุปความเห็นส่ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. รับไปพิจารณา เบื้องต้นเห็นว่าการกระทำของนายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เข้าข่ายกระทำความผิด 2 ข้อหา คือ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ หรือ พ.ร.บ.ฮั้วประมูล และ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยได้แจ้งผลการตรวจสอบให้ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้ร้องให้รับทราบ เพื่อดำเนินการทางวินัยต่อไป

สำหรับสาระสำคัญของความผิดที่ตรวจสอบพบ มีกรณีการใช้งบประมาณการออกแบบที่มีการขยายจากเดิมสำนักงบประมาณอนุมัติเพียง 8,000,000 บาท แต่นายแพทย์วิทิต ใช้งบประมาณสูงถึง 20 ล้านบาท โดยหลังมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณแล้วจึงมีการแบ่งสัญญาออกเป็น 4 สัญญา เข้าข่ายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง กีดกันผู้เข้าแข่งขันราคาโดยไม่เป็นธรรม

นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงโครงการการผลิตวัคซีนโดยไม่ได้กลับไปขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง และ ประเด็นสุดท้ายคือการบริหารสัญญาล่าช้าอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา ทำให้การก่อสร้างโรงงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา


กลับขึ้นด้านบน