สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ยืนยันไม่ได้ปล่อยโรงพยาบาลทิ้งร้าง เพียงแต่ยังสร้างไม่เสร็จ

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ยืนยันไม่ได้ปล่อยโรงพยาบาลทิ้งร้าง เพียงแต่ยังสร้างไม่เสร็จ

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ยืนยันไม่ได้ปล่อยโรงพยาบาลทิ้งร้าง เพียงแต่ยังสร้างไม่เสร็จ

รูปข่าว : สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ยืนยันไม่ได้ปล่อยโรงพยาบาลทิ้งร้าง เพียงแต่ยังสร้างไม่เสร็จ

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ยืนยันไม่ได้ปล่อยโรงพยาบาลทิ้งร้าง เพียงแต่ยังสร้างไม่เสร็จ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกมาชี้แจงกรณีโรงพยาบาลประจำอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ 4 แห่ง ถูกปล่อยทิ้งร้างว่า การก่อสร้างโรงพยาบาลยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่คาดว่าจะให้บริการได้ในเดือนกันยายนปีนี้ และไม่ได้ทิ้งร้างแต่อย่างใด

นพ.พิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ระบุถึงความคืบหน้าในการก่อสร้าง และเปิดให้บริการ โรงพยาบาล 4 แห่งที่ถูกระบุว่า ถูกปล่อยให้ทิ้งร้างหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้แก่ โรงพยาบาลอำเภอฆ้องชัย โรงพยาบาลอำเภอสามชัย โรงพยาบาลอำเภอนาคู และโรงพยาบาลอำเภอดอนจาน โดยระบุว่า ก่อนหน้านี้ทั้ง 4 อำเภอ ซึ่งเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง เป็นเพียงกิ่งอำเภอ ไม่มีโรงพยาบาลประจำอำเภอ แต่ปัจจุบันถูกยกระดับเป็นอำเภอ กระทรวงสาธารณสุขจึงจัดสรรงบประมาณก่อสร้างโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่งขึ้น โดยโรงพยาบาลแต่ละแห่ง มีขนาด 30 เตียง และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทาง และลดความแออัดของโรงพยาบาลประจำจังหวัด

สำหรับงบประมาณการก่อสร้างโรงพยาบาล กำหนดให้แห่งละ 9,988,888 บาท ซึ่งก่อสร้างโดยบริษัทเอกชน ซึ่งได้ก่อสร้าง และส่งงวดงานมาเรื่อยๆ มีกำหนดสัญญาจ้างแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม 2556 ปัจจุบันอาคารก่อสร้างเสร็จเกือบทั้งหมดแล้ว คงเหลือระบบประปา ไฟฟ้า และสาธารณูปโภคต่างๆ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงยังไม่เปิดให้บริการ ไม่ได้มีการปล่อยทิ้งร้างตามที่เป็นข่าว

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำแผนเตรียมความพร้อมด้านต่างๆทั้งบุคลากร อุปกรณ์เครื่องไม้ เครื่องมือแพทย์เจ้าหน้าที่ไว้แล้ว ทั้งการให้โรงพยาบาลประจำอำเภอเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง โดยโรงพยาบาลสามชัย มีโรงพยาบาลคำม่วงเป็นพี่เลี้ยง โรงพยาบาลดอนจานมีโรงพยาบาลกาฬสินธุ์เป็นพี่เลี้ยง โรงพยาบาลนาคูมีโรงพยาบาลเขาวงเป็นพี่เลี้ยง และโรงพยาบาลฆ้องชัยมีโรงพยาบาลกมลาไสยเป็นพี่เลี้ยง คาดว่าโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่งจะเปิดให้บริการกับประชาชนได้ ประมาณปลายเดือนกันยายนนี้

ด้านนายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การแก้ปัญหาระยะสั้น ได้สั่งการให้สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดทำแผนงานรีบเปิดโรงพยาบาลบางแห่ง โดยจะเปิดแบบโอพีดี หรือให้บริการผู้ป่วยนอกเท่านั้น จะไม่มีการพักค้างผู้ป่วย มีระบบส่งต่อเหมือนโรงพยาบาลเครือข่าย ในส่วนของโรงพยาบาลดอนจาน ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเนื่องจากระบบไฟฟ้า ประปา ยังไม่แล้วเสร็จ ส่วนโรงพยาบาลสามชัย และโรงพยาบาลนาคู และโรงพยาบาลฆ้องชัย พร้อมจะให้บริการเร็วๆ นี้

ซึ่งก่อนหน้านี้ หลังการเข้าตรวจสอบพื้นที่การก่อสร้างโรงพยาบาลดอนจาน อำเภอดอนจาน ของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการเปิดเผยว่า ไม่สามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ เนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และอัตรากำลังที่กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้จัดสรรให้ ซึ่งทางจังหวัดต้องมีการระดมทุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยตัวเอง


กลับขึ้นด้านบน