พระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงเรียกร้องเลิกลัทธิบูชาเงิน

พระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงเรียกร้องเลิกลัทธิบูชาเงิน

พระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงเรียกร้องเลิกลัทธิบูชาเงิน

รูปข่าว : พระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงเรียกร้องเลิกลัทธิบูชาเงิน

พระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงเรียกร้องเลิกลัทธิบูชาเงิน พระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสถึงวิกฤตการเงินของโลกเป็นครั้งแรก โดยทรงเรียกร้องให้เลิกลัทธิบูชาเงิน ซึ่งลดคุณค่าความเป็นมนุษย์และก่อกรรมทำเข็ญกับคนจำนวนมาก

พระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ตรัสว่า อุดมการณ์เศรษฐกิจเสรีก่อให้เกิดการกดขี่ที่มองไม่เห็น โดยมนุษย์ถูกเป็นผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อ และจะไม่มีความสุขในชีวิต โอกาสนี้พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องให้ผู้นำโลกยุติลัทธิบูชาเงิน แล้วเพิ่มการช่วยเหลือคนจน

การแสดงความเห็นของพระสันตะปาปาฟรานซิสครั้งนี้โต้แย้งกับแนวคิดของ "อดัม สมิธ" ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเคยกล่าวว่า ระบบตลาดเสรีจะมี "มือที่มองไม่เห็น" หรือ "อินวิซิเบิ้ลแฮนด์" เป็นกลไกควบคุมประสิทธิภาพ

 


กลับขึ้นด้านบน