"ศาลปกครอง"สั่ง"กรมทางหลวง"ปลูกต้นไม้ทดแทน ถนนขึ้นเขาใหญ่ ภายใน 60 วัน

"ศาลปกครอง"สั่ง"กรมทางหลวง"ปลูกต้นไม้ทดแทน ถนนขึ้นเขาใหญ่ ภายใน 60 วัน

"ศาลปกครอง"สั่ง"กรมทางหลวง"ปลูกต้นไม้ทดแทน ถนนขึ้นเขาใหญ่ ภายใน 60 วัน

รูปข่าว : "ศาลปกครอง"สั่ง"กรมทางหลวง"ปลูกต้นไม้ทดแทน ถนนขึ้นเขาใหญ่ ภายใน 60 วัน

ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้กรมทางหลวง และกระทรวงคมนาคม ร่วมกันนำต้นไม้ขนาดและชนิดเดียวกันที่ตัดทิ้งบนถนนธนะรัชต์ ทางขึ้นเขาใหญ่ ปลูกทดแทนตามจำนวนที่โค่นเพื่อขยายถนนระยะทาง 8 กิโลเมตร ภายใน 60 วัน

ตามที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนกับชาวบ้านรวม 130 คน ยื่นฟ้องกรมทางหลวง และกระทรวงคมนาคม กรณีอนุมัติให้กับบริษัท ราชสีมาบวร (1996) จำกัด ก่อสร้างและปรับปรุงขยายผิวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2090 จากเดิม 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร โดยการอนุมัตินั้นกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ไม่จัดทำรายงานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ อีไอเอ และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพ หรือ เอชไอเอ ตามรัฐธรรมนูญและไม่ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง

ศาลปกครองกลาง ได้พิจารณาเห็นว่าผู้ถูกฟ้องไม่ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ที่มีความสำคัญเชิงระบบนิเวศ จึงเห็นสมควรที่จะต้องให้ทำการเยียวยาความเสียหายในส่วนนี้ จึงมีคำพิพากษาให้กรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคม ร่วมกันนำต้นไม้ชนิด ประเภท และขนาดเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ในจำนวนที่เท่ากันกับต้นไม้ที่ถูกตัดโค่นไปแล้ว ไปปลูกทดแทนตามเขตแนวถนนธนะรัชต์ บริเวณต่อเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว โดยให้เริ่มดำเนินการภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด เพื่อให้มีสภาพใกล้เคียงกับของเดิมให้มากที่สุด


กลับขึ้นด้านบน