หลายหน่วยงานเตรียมเคลื่อนไหวคัดค้านนโยบายค่าตอบแทนตามภาระงาน

หลายหน่วยงานเตรียมเคลื่อนไหวคัดค้านนโยบายค่าตอบแทนตามภาระงาน

หลายหน่วยงานเตรียมเคลื่อนไหวคัดค้านนโยบายค่าตอบแทนตามภาระงาน

รูปข่าว : หลายหน่วยงานเตรียมเคลื่อนไหวคัดค้านนโยบายค่าตอบแทนตามภาระงาน

หลายหน่วยงานเตรียมเคลื่อนไหวคัดค้านนโยบายค่าตอบแทนตามภาระงาน ชมรมแพทย์ชนบท เครือข่ายบุคคลากรสาธารณสุข และภาคประชาชนเตรียมเคลื่อนไหววันที่ 6 มิถุนายนที่หน้าบ้านพักนายกรัฐมนตรี เรียกร้องเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ชมรมแพทย์ชนบท เครือข่ายกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ และเครือข่ายผู้ป่วยทั่วประเทศ ร่วมกับสหภาพวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม นัดชุมนุมใหญ่ที่บ้านพักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 6 มิถุนายนนี้ ซึ่ง นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ระบุประเด็นหลักคือขอให้เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากการดำเนินนโยบายบริหารที่ผิดพลาดตั้งแต่รับตำแหน่ง โดยเฉพาะนโยบายค่าตอบแทนตามภาระงาน ที่พบว่าเกือบ 2 เดือนของการใช้งานในโรงพยาบาลนำร่อง ยังไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้เลย สะท้อนความล้มเหลวอย่างชัดเจน

ซึ่งการเคลื่อนไหวจะนำร่องการชุมนุมวันแรกโดยกลุ่มแพทย์ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ตามด้วยภาคใต้ตอนบนในวันถัดมา และจะทะยอยสมทบเคลื่อนไหวให้ครบ 7 วัน


กลับขึ้นด้านบน