โรงเรียนเล็กๆ ในสงขลาไม่มีนักเรียนมาสมัครเพิ่ม ผู้ปกครองหวั่นโรงเรียนถูกยุบ

โรงเรียนเล็กๆ ในสงขลาไม่มีนักเรียนมาสมัครเพิ่ม ผู้ปกครองหวั่นโรงเรียนถูกยุบ

โรงเรียนเล็กๆ ในสงขลาไม่มีนักเรียนมาสมัครเพิ่ม ผู้ปกครองหวั่นโรงเรียนถูกยุบ

รูปข่าว : โรงเรียนเล็กๆ ในสงขลาไม่มีนักเรียนมาสมัครเพิ่ม ผู้ปกครองหวั่นโรงเรียนถูกยุบ

โรงเรียนเล็กๆ ในสงขลาไม่มีนักเรียนมาสมัครเพิ่ม ผู้ปกครองหวั่นโรงเรียนถูกยุบ นโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กหลายแห่งในจังหวัดสงขลา ไม่มีเด็กสมัครเรียนเพิ่มเติม เนื่องจากผู้ปกครองกังวลว่าบุตรหลานอาจจะย้ายโรงเรียนกลางคัน ขณะที่ในจังหวัดสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา ยุบโรงเรียนแล้ว 1 โรงเรียนและอยู่ระหว่างพิจารณาอีก 7 โรงเรียน

หลังจากโรงเรียนบ้านปากปิง ที่ถูกยุบไป เนื่องจากมีนักเรียนเพียง 17 คน และครู 3 คนทำให้นักเรียนต้องขึ้นรถ และเดินทางเป็นต้องขึ้นรถและเดินทางเป็นระยะทาง 17 กิโลเมตร เพื่อไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนอนุบาลละงู ในอำเภอละงู จังหวัดสตูล แทน บรรดาผู้ปกครองต่างท้วงติงการแก้ปัญหาคุณภาพทางการศึกษาด้วยการยุบโรงเรียนว่า เป็นการผลักภาระให้ผู้ปกครองและนักเรียน และเห็นว่าแม้จะมีนักเรียนน้อย แต่หากต้องการพัฒนาการศึกษาจริงก็สามารถทำได้ จังหวัดสตูลมีโรงเรียนทั้งหมด 161 แห่ง ถูกยุบไปแล้ว 1 แห่ง ยังเหลืออีก 7 แห่งที่มี นักเรียนน้อยกว่า 60 คน และสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอยู่ระหว่างพิจารณา

โรงเรียนวัดบางศาลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่อาจจะถูกยุบ เพราะมีเด็กน้อยกว่า 60 คน ทำให้ปีการศึกษานี้ไม่มีนักเรียนสมัครเพิ่มเติม ส่งผลให้ทั้งโรงเรียนขณะนี้มีเด็กเพียง 36 คนเท่านั้น เนื่องจากผู้ปกครองกังวลว่า หากส่งบุตรหลานเข้าเรียนอาจต้องย้ายที่เรียนกลางคัน จึงตัดสินใจให้ไปเรียนที่อื่นแทน

นายจำรูญ บุญสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางศาลา ยืนยันว่า การเรียนการสอนที่โรงเรียนวัดบางศาลา มีคุณภาพ แต่การจะยุบหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งต้องสอบถามความเห็นชุมชน ว่า ยังต้องการโรงเรียน ในชุมชนหรือไม่


กลับขึ้นด้านบน