กนอ. ทุ่มงบฯ 6 พันล้านบาท สร้างเขื่อนป้องกันนิคมฯ พื้นที่ฟลัดเวย์

กนอ. ทุ่มงบฯ 6 พันล้านบาท สร้างเขื่อนป้องกันนิคมฯ พื้นที่ฟลัดเวย์

กนอ. ทุ่มงบฯ 6 พันล้านบาท สร้างเขื่อนป้องกันนิคมฯ พื้นที่ฟลัดเวย์

รูปข่าว : กนอ. ทุ่มงบฯ 6 พันล้านบาท สร้างเขื่อนป้องกันนิคมฯ พื้นที่ฟลัดเวย์

กนอ. ทุ่มงบฯ 6 พันล้านบาท สร้างเขื่อนป้องกันนิคมฯ พื้นที่ฟลัดเวย์ เร่งกระตุ้นความเชื่อมั่นนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ แก้ปัญหาพื้นที่น้ำเคยท่วมใน 6 การนิคมฯ

  ข่าวจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แจ้งความเตรียมพร้อมจัดสรรงบประมาณสร้าง “เขื่อนสำเร็จรูป” ป้องกันน้ำท่วม 5 นิคมเสี่ยงฟลัดเวย์ ตามแผนฉุกเฉินและการเตรียมรับมือกับอุทกภัย เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วมในกรณีฉุกเฉิน และความรวดเร็วในการจัดการกับปัญหาน้ำท่วม โดย 5 นิคมดังกล่าวได้แก่  นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นิคมอุตสาหกรรมบางชัน นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางพลี และนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  

 
โดย กนอ.  ได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนหรือพนังกั้นน้ำแล้วเสร็จกว่า 100% จำนวน 6 แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร เขตประกอบการอุตสาหกรรมบ้านหว้า เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี  ตลอดจนอยู่ระหว่างการการขออนุมัติงบประมาณ อีก 6 นิคมฯ ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จในเดือน กันยายน 2556 อันได้แก่  นิคมฯลาดกระบัง นิคมฯบางชัน นิคมฯบางปู นิคมฯบางพลี นิคมฯสมุทรสาคร นิคมฯพิจิตร  
 
ปัจจุบัน กนอ. ได้วางแผนป้องกันและจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันนิคม เพื่อให้ผู้ประกอบการในนิคมฯ และนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เชื่อมั่นในการกลับมาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย  รวมจำนวน 12 นิคม ด้วยกรอบเงินงบประมาณรวมกว่า 6 พันล้านบาท ซึ่งคาดว่า นิคมอุตสาหกรรม ทั้ง 46 นิคมฯ ในประเทศ ที่มีมูลค่าอุตสาหกรรมรวมกว่า 2.7 ล้านล้านบาท จะมีความพร้อมในการป้องกันน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น ในปลายปี 2556 นี้  โดยโครงการการสร้างเขื่อน พนังกั้นน้ำ และคันกั้นน้ำชนิดติดตั้งเร็ว  ดำเนินการก่อสร้างไปบางส่วนแล้วกว่า 60 % และคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จภายในปี 2556


กลับขึ้นด้านบน