มติเอกฉันท์ยุติบทบาท ผอ.องค์การเภสัชฯของ นพ.วิทิต

มติเอกฉันท์ยุติบทบาท ผอ.องค์การเภสัชฯของ นพ.วิทิต

มติเอกฉันท์ยุติบทบาท ผอ.องค์การเภสัชฯของ นพ.วิทิต

รูปข่าว : มติเอกฉันท์ยุติบทบาท ผอ.องค์การเภสัชฯของ นพ.วิทิต

มติเอกฉันท์ยุติบทบาท ผอ.องค์การเภสัชฯของ นพ.วิทิต ที่ประชุมคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมีมติเอกฉันท์ ให้ นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ยุติการทำหน้าที่ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ที่ประชุมคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมใช้เวลานานกว่า 6 ชั่วโมง เพื่อพิจารณาปัญหาภายในองค์การเภสัชกรรม กรณีการจัดซื้อวัตถุดิบผลิตยาพาราเซตามอล, การก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่-ไข้หวัดนก ที่ล่าช้า รวมถึงกรณียาต้านไวรัสเอดส์ ก่อนมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ จงใจ ประมาท เลินเล่อ ทำให้องค์การเภสัชกรรมเกิดความเสียหาย และไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาจ้าง จึงให้ยุติสัญญาจ้าง นพ.วิทิต ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ ให้ นพ.วิทิต หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที และตั้งรองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม รักษาการแทน


กลับขึ้นด้านบน