มูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ระบุ “บุหรี่ คือยาเสพติด” มีฤทธิ์เทียบเท่าเฮโรอีน

มูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ระบุ “บุหรี่ คือยาเสพติด” มีฤทธิ์เทียบเท่าเฮโรอีน

มูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ระบุ “บุหรี่ คือยาเสพติด” มีฤทธิ์เทียบเท่าเฮโรอีน

รูปข่าว : มูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ระบุ “บุหรี่ คือยาเสพติด” มีฤทธิ์เทียบเท่าเฮโรอีน

มูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ระบุ “บุหรี่ คือยาเสพติด” มีฤทธิ์เทียบเท่าเฮโรอีน มีข้อมูลจากการประเมินและจัดอันดับสารเสพติดที่อันตรายที่สุดของศูนย์อาชญากรรมและยุติธรรมศึกษา ประเทศอังกฤษ พบว่า บุหรีติดอยู่อันดับ 9 ใน 10 ของยาเสพติดที่อันตรายที่สุด โดยมีเฮโรอีนเป็นสารเสพติดร้ายแรงอันดับ 1 จึงถือว่าบุหรี่มีฤทธิ์เทียบเท่ายาเสพติด เนื่องจากผู้เสพมีความต้องการมากขึ้นเมื่อเริ่มสูบ ถอนตัวได้ยาก และจะเกิดอาการลงแดงเมื่อไม่ได้สูบ

นอกจากนี้ยังมีรายงานจากนายแพทย์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2531 ที่ระบุว่านิโคตินมีฤทธิ์ในการเสพติดเทียบเท่าเฮโรอีน และมีการสรุปว่า บุหรี่และยาสูบรูปแบบอื่นๆเป็นการเสพติด เพราะผู้สูบจะสูบเป็นประจำ และไม่สามารถเลิกได้ การหยุดสูบมักจะตามมาด้วยอาการถอนยา ซึ่งกระบวนการทางเภสัชกรรมและพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงการเสพติดที่เหมือนกัน

ในขณะเดียวกัน จากเอกสารลับของบริษัทบุหรี่หลายบริษัท ที่ถูกเปิดเผยจากการสอบสวนขององค์การอาหารและยาของรัฐบาลสหรัฐร่วมกับรัฐสภา พบว่า ผู้ผลิตบุหรี่หลายรายก็ได้ปฏิเสธความอันตรายของบุหรี่ โดยอ้างว่าสารนิโคติน ซึ่งเป็นสารสำคัญที่พบในบุหรี่ไม่เป็นสารเสพติด และมีการทำทุกวิถีทางในการรักษาระดับสารนิโคติน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถผลิตได้ต่อไป

โดยในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ซึ่งเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก องค์การอนามัยโลกได้กำหนดคำขวัญในปี พ.ศ. 2556 ไว้ว่า Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้ให้คำขวัญเป็นภาษาไทยว่า “ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต” โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ได้ชูประเด็น “บุหรี่ คือยาเสพติด” เพื่อน้ำเสนอข้อมูลความรุนแรงของการเสพติดบุหรี่ที่ร้ายแรงเทียบเท่ากับเฮโรอีน


กลับขึ้นด้านบน