จับตา "แรงต่อต้าน" ฝายสมุน จ.น่าน : ชาวบ้านเสียที่ดินทำกิน-น้ำท่วม

จับตา "แรงต่อต้าน" ฝายสมุน จ.น่าน : ชาวบ้านเสียที่ดินทำกิน-น้ำท่วม

จับตา "แรงต่อต้าน" ฝายสมุน จ.น่าน : ชาวบ้านเสียที่ดินทำกิน-น้ำท่วม

รูปข่าว : จับตา "แรงต่อต้าน" ฝายสมุน จ.น่าน : ชาวบ้านเสียที่ดินทำกิน-น้ำท่วม

จับตา อ่างเก็บน้ำเหนือฝายสมุน ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน 1 ในโครงการของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. ที่เน้นการป้องกันน้ำท่วม แต่ถูกต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่ ที่ถูกน้ำท่วมบ้าน และที่ดินทำกิน กลุ่มผู้คัดค้านระบุว่า ข้อมูลจากภาครัฐไม่มีความชัดเจน

บ้านกว่า 130 หลัง และ ที่ทำกินกว่า 2,000 ไร่ ในหมู่บ้านห้วยปุก ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน จะต้องจมอยู่ใต้น้ำ หากมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเหนือฝายสมุน ตามนโยบายบริหารจัดการน้ำ ของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. ทำให้ชาวบ้านที่นั่นไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้าง แม้ภาครัฐจะชดเชยค่าเสียหาย และหาที่อยู่ใหม่ให้ โดยให้เหตุผลว่า ไม่ต้องการอพยพย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยนานหลายชั่วอายุคน

 
ผลกระทบจากการร้างอ่างเก็บน้ำไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่บ้านห้วยปุก แต่ยังครอบคลุมที่ดินทำกินในพื้นที่หมู่บ้านแม่กาใส ต.สะเนียน เช่นกัน เพราะชาวบ้านบางส่วนที่จะต้องสูญเสียที่ดินทำกิน ไม่ได้ต่อต้านโครงการ เนื่องจากเชื่อว่า จะได้รับการชดเชยอย่างเป็นธรรม ขณะเดียวกันก็เห็นว่า ข้อมูลจากภาครัฐที่ไม่มีความชัดเจน เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชาวบ้านรวมตัวต่อต้าน

    

 
โครงการอ่างเก็บน้ำเหนือฝายสมุน เป็น 1 ในกว่า 20 พื้นที่เก็บกักน้ำ ในข้อกำหนดและขอบเขตของงานหรือ TOR Module A1 การสร้างอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาสมและยั่งยืน ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปิง ยม น่าน สะแกกรัง และป่าสัก ให้ได้ความจุเก็บกักน้ำ 1,300 ล้าน ลบ.ม. ของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. โดยเน้นการป้องกันน้ำท่วม ใช้งบประมาณไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ก่อสร้างภายใน 5 ปี
 
สำหรับอ่างเก็บน้ำเหนือฝายสมุน กรมชลประทาน เคยศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ใช้งบก่อสร้าง 726 ล้านบาท เก็บน้ำได้กว่า 11 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 6 ตำบล โครงการนี้เคยผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือEIA. แต่ไม่ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการผู้ชำนาญการ หรือ คชก.


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน