เกษตรกร จ.ตาก ทวงค่าชดเชยอ้อยผลิตเอทานอล

เกษตรกร จ.ตาก ทวงค่าชดเชยอ้อยผลิตเอทานอล

เกษตรกร จ.ตาก ทวงค่าชดเชยอ้อยผลิตเอทานอล

รูปข่าว : เกษตรกร จ.ตาก ทวงค่าชดเชยอ้อยผลิตเอทานอล

เกษตรกร จ.ตาก ทวงค่าชดเชยอ้อยผลิตเอทานอล ผู้ปลูกอ้อยเพื่อผลิตเอทานอล อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เดินทางไปกระทรวงมหาดไทย เพื่อทวงถามเงินชดเชยผลผลิตตันละ 200 บาท ที่ผ่านมากว่า 6 เดือนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงิน

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ชี้แจงกับกลุ่มเกษตรกรเกือบ 100 คน ที่เดินทางมาถึงกระทรวงมหาดไทย เมื่อช่วงบ่าย เพื่อทวงถามความคืบหน้าการจ่ายเงินชดเชยผลผลิตอ้อย สำหรับผลิตเอทานอล ตามมติคณะรัฐมนตรี 11 กันยายน 2555 และ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ให้อนุมัติงบประมาณ 78 ล้านบาท จ่ายชดเชยให้เกษตกรกว่า 1,000 ราย แต่จนถึงขณะนี้ พวกเขาก็ยังไม่ได้รับเงิน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้เหตุผลความล่าช้าที่เกิดขึ้น เพราะก่อนหน้านี้ สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย ท้วงติงว่าต้องให้ผู้ก่อมลพิษร่วมรับผิดชอบ ก่อนจัดสรร-วงเงินชดเชยให้เกษตรกร แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากยอมรับว่าอาจต้องใช้เวลาอีกระยะ เพื่อผลักดันเรื่องนี้ และคาดว่าเกษตรกรมีโอกาสได้รับเงินชดเชยเร็วที่สุด คือช่วงต้นเดือนมิถุนายน

ปัญหาการจ่ายเงินชดเชยครั้งนี้เชื่อมโยงกับปัญหาการปนเปื้อนสารแคดเมียมในพื้นที่ 3 ตำบลของอำเภอแม่สอด คือ แม่ตาว แม่กุ และพระธาตุผาแดง ที่รัฐบาลส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชพลังงานทดแทน หลังพื้นที่นี้ประสบปัญหาปนเปื้อนสารแคดเมียมจากการทำอุตสาหกรรมเหมืองสังกะสีและไม่สามารถปลูกพืชได้ และจากการจ่ายเงินที่ล่าช้า ทำให้เกษตรกรรวมตัวปิดถนนบริเวณวงเวียนแม่สอด 2 วัน เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา


กลับขึ้นด้านบน