สถานการณ์ภัยแล้งหลายพื้นที่ยังรุนแรง

สถานการณ์ภัยแล้งหลายพื้นที่ยังรุนแรง

สถานการณ์ภัยแล้งหลายพื้นที่ยังรุนแรง

รูปข่าว : สถานการณ์ภัยแล้งหลายพื้นที่ยังรุนแรง

สถานการณ์ภัยแล้งหลายพื้นที่ยังรุนแรง ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำอิง จังหวัดเชียงราย และพะเยา เตรียมร่วมกับกรมชลประทานศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ขณะที่สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ยังคงขยายวงกว้าง

บ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำภายในหมู่บ้านทุ่งขันไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย แหล่งเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ หลายบ่อต้องอยู่ในสภาพที่แห้งขอด หลังภาวะภัยแล้งทำให้เกษตรกรมีน้ำไม่พอเลี้ยงกุ้ง

ขณะที่กลุ่มชาวบ้าน และกรมชลประทานได้ร่วมประชุมศึกษาความเหมาะสม การพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำอิง จังหวัดเชียงราย และพะเยา เบื้องต้นกำหนดการพัฒนาลุ่มแม่น้ำอิง ไว้ 7 แผนงาน จำนวน 407 โครงการ งบประมาณกว่า 14,000 ล้านบาท โดยโครงการเร่งด่วน คือโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำญวณ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา งบประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะสร้างประโยชน์แก่พื้นที่การเกษตร รวมกว่า 900,000 ไร่

ส่วนที่ตำบลคลองวัว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง นาข้าวนับ 1,000 ไร่อยู่ในสภาพขาดน้ำ หลังบึงกลีบเมฆ แหล่งน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่แห้งขอด ทั้งที่อยู่ติดกับคลองชลประทาน แต่ไม่สามารถนำน้ำเข้านาได้ เพราะมีสภาพแห้งขอด ขณะที่ชาวนาส่วนหนึ่งเตรียมรวบรวมรายชื่อยื่นให้ชลประทาน เพื่อขอให้ปล่อยน้ำเข้าระบบเพิ่ม


กลับขึ้นด้านบน