เม็กซิโกเตรียมพร้อมรับมือภูเขาไฟระเบิด

เม็กซิโกเตรียมพร้อมรับมือภูเขาไฟระเบิด

เม็กซิโกเตรียมพร้อมรับมือภูเขาไฟระเบิด

รูปข่าว : เม็กซิโกเตรียมพร้อมรับมือภูเขาไฟระเบิด

เม็กซิโกเตรียมพร้อมรับมือภูเขาไฟระเบิด ภูเขาไฟในประเทศเม็กซิโกยังคงปะทุอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าอาจเกิดการระเบิดอย่างรุนแรง ทำให้ทางการต้องเตรียมพร้อมอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยง

ภูเขาไฟโปโปกาเตเปลต์  ในประเทศเม็กซิโก ปะทุอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดศูนย์ป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติของเม็กซิโกตรวจพบการระเบิดอย่างรุนแรงที่ปากปล่องภูเขาไฟ สร้างความวิตกให้กับชาวบ้านในพื้นที่ว่าอาจจะได้รับอันตรายจากการปะทุของภูเขาไฟ

ขณะที่ทางการเม็กซิโกคงระดับการเตือนภัยอยู่ที่สีเหลือง โดยจะเฝ้าจับตาดูการปะทุต่อไปและเตรียมอพยพประชาชนออกจากพื้นที่รอบภูเขาไฟ หากจำเป็น นอกจากนี้เตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงเพื่อเป็นที่พักอาศัยให้กับชาวบ้านที่อพยพออกจากพื้นที่

ภูเขาไฟโปโปกาเตเปลต์พ่นเถ้าถ่านและกลุ่มควันขนาดเล็กออกจากปากปล่องเกือบทุกวันนับ ตั้งแต่เริ่มปะทุขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2537 แต่การปะทุมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่ามกลางความวิตกว่าภูเขาไฟอาจเกิดการระเบิดอย่างรุนแรง


กลับขึ้นด้านบน