ชาวบ้านจ.สตูล เตรียมล่ารายชื่อค้านนโยบายยุบร.ร.ขนาดเล็ก เกือบ 200 แห่ง

ชาวบ้านจ.สตูล เตรียมล่ารายชื่อค้านนโยบายยุบร.ร.ขนาดเล็ก เกือบ 200 แห่ง

ชาวบ้านจ.สตูล เตรียมล่ารายชื่อค้านนโยบายยุบร.ร.ขนาดเล็ก เกือบ 200 แห่ง

รูปข่าว : ชาวบ้านจ.สตูล เตรียมล่ารายชื่อค้านนโยบายยุบร.ร.ขนาดเล็ก เกือบ 200 แห่ง

ชาวบ้านจ.สตูล เตรียมล่ารายชื่อค้านนโยบายยุบร.ร.ขนาดเล็ก เกือบ 200 แห่ง ชาวตำบลกำแพง จังหวัดสตูล เตรียมล่ารายชื่อชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยกับการยุบรวมโรงเรียนบ้านโกตา และโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดสตูลเกือบ 200 แห่ง

ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนบ้านกา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ประชุมร่วมกันที่โรงเรียนบ้านโกตา ก่อนมีมติคัดค้านการยุบโรงเรียนบ้านโกตา และโรงเรียนขนาดเล็กเกือบ 200 แห่งในจังหวัดสตูล ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากนโยบายนี้ไม่ได้ผ่านการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากคนในชุมชน

นายประยูร สงขาว โต๊ะอิหม่ามประจำหมู่บ้าน กล่าวว่า โรงเรียนบ้านโกตา สร้างมานานถึง 48 ปี และเป็นที่ดินจากการบริจาคของชาวบ้าน และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน ยังอยู่ในอันดับ 2 ของระดับอำเภอ และเป็นอันดับ 8 ของจังหวัด จึงไม่ถือว่าด้อยคุณภาพการศึกษา ชาวบ้านจึงไม่เห็นด้วยกับการยุบโรงเรียนแห่งนี้ จึงเตรียมล่ารายชื่อคัดค้าน

สำหรับโรงเรียนบ้านโกตา มีนักเรียน 75 คน ซึ่งก่อนหน้านี้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ต้องย้ายไปเรียนที่โรงเรียนอนุบาลละงู ที่มีความพร้อมมากกว่า

ขณะนี้สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา จังหวัดสตูล อยู่ในขั้นตอนพิจารณาว่า จะยุบโรงเรียนบ้านโกตาหรือไม่ และมีโรงเรียนขนาดเล็ก 7 แห่งที่อยู่ระหว่างทำความเข้าใจกับชุมชน

 


กลับขึ้นด้านบน