ชาวนครปฐมยื่นข้อเสนอทบทวนทีโออาร์โครงการน้ำ

ชาวนครปฐมยื่นข้อเสนอทบทวนทีโออาร์โครงการน้ำ

ชาวนครปฐมยื่นข้อเสนอทบทวนทีโออาร์โครงการน้ำ

รูปข่าว : ชาวนครปฐมยื่นข้อเสนอทบทวนทีโออาร์โครงการน้ำ

ชาวนครปฐมยื่นข้อเสนอทบทวนทีโออาร์โครงการน้ำ หลังจาก กบอ.เปิดเผยโครงการออกแบบก่อสร้างระบบบริหารทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ในวงเงิน 350,000 ล้านบาท ทำให้ชาวจังหวัดนครปฐมกังวลว่าอาจมีความเสี่ยงเป็นพื้นที่รองรับน้ำ จึงเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการก่อสร้างโครงการต่างๆ พร้อมยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลใช้หลักการบริหารจัดการคลองในพื้นที่ และเน้นการมีส่วนร่วมกับประชาชน

หลังจากคณะกรรมบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ.เปิดเผยโครงการออกแบบก่อสร้างระบบบริหารทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ในวงเงิน 350,000 ล้านบาท โดยแผนโครงการ A5 ของรัฐบาลระบุให้นครปฐมอยู่ในคันกั้นน้ำ ทำให้ชาวจังหวัดนครปฐมหลายคนเริ่มมีความกังวลว่าอาจเสี่ยงต่อการเป็นพื้นที่รองรับน้ำ เนื่องจากคันกั้นน้ำที่สร้างขึ้นใหม่ที่ล้อมไว้หมดนั้นอาจทำให้น้ำไหลมาทางนครปฐมเป็นส่วนใหญ่ และยังมีพื้นที่ใกล้กับคลองหลายสาย จึงต้องการให้รัฐบาลทวนโครงการต่างๆ และเน้นการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่เป็นทางออกร่วมกัน

ด้านเครือข่ายภาคประชาชน และกลุ่มนักวิชาการด้านการจัดการน้ำ ยังเริ่มเรียกร้องให้ กบอ. ชะลอการประมูลก่อสร้างโครงการเพื่อป้องกันน้ำท่วมไปก่อน เพื่อศึกษาแผนแม่บทในการป้องกันน้ำท่วมของไทยให้มีรูปแบบที่ชัดเจน และสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนก่อน แล้วจึงค่อยเดินหน้าก่อสร้างต่อไป


กลับขึ้นด้านบน