“ปลอดประสพ” ดึง "รอยล" กลับเป็นกรรมการ กบอ.

“ปลอดประสพ” ดึง "รอยล" กลับเป็นกรรมการ กบอ.

“ปลอดประสพ” ดึง "รอยล" กลับเป็นกรรมการ กบอ.

รูปข่าว : “ปลอดประสพ” ดึง "รอยล" กลับเป็นกรรมการ กบอ.

“ปลอดประสพ” ดึง นายปลอดประสพ สุรัสวดี ดึง นายรอยล จิตรดอน กลับเข้ามาเป็นคณะกรรมการ กบอ.อีกครั้ง เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของประเทศ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. กล่าวว่า ได้เสนอให้ นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กลับเข้าเป็นกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ.อีกครั้ง เนื่องจากต้องการผู้ที่มีความรู้ด้านน้ำมาบริหารจัดการน้ำร่วมงานกับรัฐบาล จากก่อนหน้าที่นายรอยอลได้ลาออกจาก กบอ.แต่ไม่ได้มาจากสาเหตุ โครงการบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านบาท

ขณะที่นายรอยล กล่าวว่า หลังจากพูดคุยกับ นายปลอดประสพแล้ว ตนเองก็พร้อมเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากเห็นว่าคณะกรรมการมีไม่เพียงพอในการดำเนินงาน


กลับขึ้นด้านบน