คัดค้านการสรรหาอธิการบดี ม.ราชภัฎนครราชสีมา เหตุไม่โปร่งใส

คัดค้านการสรรหาอธิการบดี ม.ราชภัฎนครราชสีมา เหตุไม่โปร่งใส

คัดค้านการสรรหาอธิการบดี ม.ราชภัฎนครราชสีมา เหตุไม่โปร่งใส

รูปข่าว : คัดค้านการสรรหาอธิการบดี ม.ราชภัฎนครราชสีมา เหตุไม่โปร่งใส

คัดค้านการสรรหาอธิการบดี ม.ราชภัฎนครราชสีมา เหตุไม่โปร่งใส กรรมการสภาและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ชุมนุมคัดค้านผลการลงมติเลือกตั้งอธิการบดีคนใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยอ้างว่า การสรรหาครั้งนี้ไม่โปร่งใส และเตรียมยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา แต่งชุดดำยื่นหนังสือคัดค้านผลการลงมติเลือกตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคนใหม่ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ ( 17 พ.ค.) ซึ่งปรากฏว่าผศ.วิเชียร ฝอยพิกุล ได้รับการคัดเลือก

โดยกลุ่มผู้ชุมนุม อ้างว่า การสรรหาอธิการบดีไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี 2547 มาตรา 28 นอกจากนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ทั้ง 3 คนยังได้ประกาศลาออกจากตำแหน่ง

ผศ.ธวัช ตราชู ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ อ้างว่า การลงคะแนนลับเพื่อคัดเลือกอธิการบดีครั้งนี้อาจไม่โปร่งใส เนื่องจากผู้ที่ได้รับเลือกในครั้งนี้ไม่เป็นที่ยอมรับของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

หลังจากนี้ทางสภาคณาจารย์จะยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง และยื่นเรื่องไปที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้ทบทวนผลการคัดเลือกอธิบการบดีคนใหม่ ภายหลังรับเรื่องร้องเรียน ผศ.คมกริช ตรีสินธุรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ระบุว่า จะนำเรื่องนี้เสนอไปยังนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการอุดมศึกษาเช่นกัน


กลับขึ้นด้านบน