"นิสิต-นักศึกษา"27 มหาวิทยาลัยรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น

"นิสิต-นักศึกษา"27 มหาวิทยาลัยรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น

"นิสิต-นักศึกษา"27 มหาวิทยาลัยรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น

รูปข่าว : "นิสิต-นักศึกษา"27 มหาวิทยาลัยรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น

นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 27 แห่งทั่วประเทศ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ หลังพบว่า เยาวชนไทยยังมองเรื่องการทุจริต เป็นเรื่องปกติ ขณะที่แนวโน้มการทุจริตในรูปแบบต่างเพิ่มขึ้น ทั้งการทุจริตข้อสอบ และ การลอกผลงานทางวิชาการ

 ศ.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ร่วมกับผู้บริหารจาก 27 มหาวิทยาลัยในสังกัดทปอ. ทั่วประเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ " บัณฑิตไทยไม่โกง " และเครือข่ายความร่วมมือเสริมสร้างค่านิยม ความรับผิดชอบต่อสังคม บริเวณสนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งมีตัวแทนนิสิต นักศึกษากว่าพันคน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ และ แสดงพลังต่อต้านการทุจริต ปฏิเสธการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

 
การจัดกิจกรรมนี้ ทปอ. ต้องการปลุกจิตสำนึกให้นิสิต นักศึกษา เป็นแกนนำสำคัญขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตภายในมหาวิทยาลัยและต่อยอดสู่สังคม โดยเน้นการบูรณาการเนื้อหาความมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และปัญหาการทุจริตการคอรัปชั่นส์ในสังคมเข้ากับรายวิชาในหลักสูตรศึกษาทั่วไป ส่งเสริมการวิจัยที่เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้ง สร้างสรรค์กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อพัฒนานิสิต นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง


กลับขึ้นด้านบน