ร.ร.ขนาดเล็กในสงขลา เตรียมรับฟังความเห็นปชช. หลังพบโรงเรียนมีเกณฑ์ถูกยุบ

ร.ร.ขนาดเล็กในสงขลา เตรียมรับฟังความเห็นปชช. หลังพบโรงเรียนมีเกณฑ์ถูกยุบ

ร.ร.ขนาดเล็กในสงขลา เตรียมรับฟังความเห็นปชช. หลังพบโรงเรียนมีเกณฑ์ถูกยุบ

รูปข่าว : ร.ร.ขนาดเล็กในสงขลา เตรียมรับฟังความเห็นปชช. หลังพบโรงเรียนมีเกณฑ์ถูกยุบ

ร.ร.ขนาดเล็กในสงขลา เตรียมรับฟังความเห็นปชช. หลังพบโรงเรียนมีเกณฑ์ถูกยุบ โรงเรียนขนาดเล็กในจ.สงขลา เตรียมจัดประชุมรับฟังความเห็น และความต้องการของคนในชุมชน โดย มีโรงเรียนขนาดเล็ก 53 แห่ง ที่อยู่ในเกณฑ์อาจถูกยุบรวม

คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดบางศาลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา หารือแนวทางแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องจากมีนักเรียนเพียง 36 คน ครู 3 คน และที่ผ่านมา ประสบปัญหาการจัดการเรียนการสอน

 
พื้นที่การศึกษาเขต 3 จังหวัดสงขลา มีโรงเรียนขนาดเล็ก 53 แห่ง ที่อยู่ในเกณฑ์ถูกยุบรวมกับโรงเรียนอื่น ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยกับการยุบโรงเรียนทำให้ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ต้องรับฟังความเห็นคนในชุมชน เพื่อหาทางออกร่วมกัน รวมทั้งการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก หากมีการยุบรวม เช่น การจัดรถบริการ รับ-ส่งนักเรียน เพื่อลดภาระผู้ปกครอง และนักเรียน 
 


กลับขึ้นด้านบน