พระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงพบปะกับผู้ศรัทธากว่า 2 แสนคนในเมืองหลวงอิตาลี

พระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงพบปะกับผู้ศรัทธากว่า 2 แสนคนในเมืองหลวงอิตาลี

พระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงพบปะกับผู้ศรัทธากว่า 2 แสนคนในเมืองหลวงอิตาลี

รูปข่าว : พระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงพบปะกับผู้ศรัทธากว่า 2 แสนคนในเมืองหลวงอิตาลี

พระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงพบปะกับผู้ศรัทธากว่า 2 แสนคนในเมืองหลวงอิตาลี

สำนักวาติกันประเมินว่า มีผู้ศรัทธามารอต้อนรับประมาณ 200,000 คน ซึ่งพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงประทับบนรถยนต์เปิดประทุนออกมาโบกมือทักทาย และหลายครั้งแสดงท่าแจกจุมพิต

 
กิจกรรมของสำนักวาติกันครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้สาธุชนชาวคริสต์มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับธรรมะ ซึ่งก็ปรากฏว่า พระสันตะปาปาฟรานซิสที่มีแนวทางปฏิรูปนิกายโรมันคาทอลิกมาตั้งแต่เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่ง โดยได้เสด็จเลยเข้าไปภายในพื้นที่ของกรุงโรม ซึ่งนับว่า ผิดแผกไปจากจารีตประเพณีที่พระสันตะปาปาองค์ก่อนๆ เคยถือปฏิบัติ
 
หลังผ่านย่านคาเฟ่ ร้านจำหน่ายของที่ระลึกและโรงแรมยอดนิยมสำหรับผู้แสวงบุญ รถยนต์โดยเสด็จได้วกกลับ และพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงขึ้นประทับบนธรรมมาตร โอกาสนี้พระองค์ได้ทรงตอบคำถามของเหล่าสาธุชน
 
ก่อนหน้านี้ 2 วัน พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องให้โลกยุติ "ลัทธิบูชาเงิน" โดยพระองค์ให้เหตุผลว่า อุดมการณ์เศรษฐกิจทุนนิยมเสรีก่อให้เกิด "กฎเกณฑ์แห่งการขูดรีดที่มองไม่เห็น" ซึ่งโต้แย้งกับทฤษฎี "มือที่มองไม่เห็น" หรือ "อินวิซิเบิ้ลแฮนด์" ของ "อดัม สมิธ" บิดาแห่งระบบเศรษฐิกิจเสรีทุนนิยม


กลับขึ้นด้านบน