ครม.ไทย-ลาว เห็นชอบในกรรมสิทธิ์สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4

ครม.ไทย-ลาว เห็นชอบในกรรมสิทธิ์สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4

ครม.ไทย-ลาว เห็นชอบในกรรมสิทธิ์สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4

รูปข่าว : ครม.ไทย-ลาว เห็นชอบในกรรมสิทธิ์สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4

ครม.ไทย-ลาว เห็นชอบในกรรมสิทธิ์สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 ที่ประชุมครม.ไทย-ลาว ครั้งที่ 2 เห็นชอบการลงนามบันทึกความเข้าใจกรรมสิทธิ์การใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 และความร่วมมือด้านการเกษตร

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ นายทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไทย - ลาว ครั้งที่ 2 ที่จ.เชียงใหม่ โดยทั้งสองประเทศได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยกรรมสิทธิ์การใช้ การบริหาร การบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพ ไทย- ลาว แห่งที่ 4 เชียงของ-ห้วยทราย และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-ลาว

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้ปรับปรุงระบบการแก้ปัญหาตามแนวชายแดน รวมถึงการแก้ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ การส่งเสริมเรื่องการเกษตร การท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม หมายเลข 8 และ 12 พร้อมกันนี้ยังให้ความเห็นชอบต่อการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงไทย ลาว และจีน โดยไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมระหว่าง 3 ประเทศ และพร้อมผลักดันการประกาศใช้ความตกลงการตรวจลงตราครั้งเดียว หรือแอคเมคส์ ซิงเกิล วีซ่า ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของทั้ง 2 ฝ่าย


กลับขึ้นด้านบน