"ปลอดประสพ"แถลงปฏิญญาเชียงใหม่ วันนี้

"ปลอดประสพ"แถลงปฏิญญาเชียงใหม่ วันนี้

"ปลอดประสพ"แถลงปฏิญญาเชียงใหม่ วันนี้

รูปข่าว : "ปลอดประสพ"แถลงปฏิญญาเชียงใหม่ วันนี้

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี เตรียมแถลงปฏิญญาเชียงใหม่ วันพรุ่งนี้ ขณะที่เครือข่ายภาคประชาชนจัดเสวนาเวทีภาคประชาชนคู่ขนานกับการประชุมผู้นำด้านน้ำในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่

ความเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันของการประชุมผู้นำด้านน้ำในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่มีทั้งกลุ่มที่สนับสนุนการประชุม และภาคประชาชนที่อยากเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำที่รัฐบาลและภาคเอกชนยังคงมองข้าม

โดยเครือข่ายภาคประชาชนจัดเสวนาเวทีภาคประชาชนหัวข้อ "การจัดการน้ำ: ผู้นำต้องฟังเสียงจากรากหญ้า" คู่ขนานกับการประชุมครั้งนี้ โดยมีตัวแทนจากภาคประชาชนที่เคลื่อนไหวและรณรงค์ด้านการบริหารจัดการน้ำ ทั้งนักวิชาการ และชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการผลักดันโครงการบริหารจัดการน้ำ งบประมาณ 3.5 แสนล้านบาท

รวมทั้งการการปิดกั้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งเพิกเฉยต่อข้อมูลจากชาวบ้านที่ทำเสนอให้หน่วยงานของรัฐ โครงการพัฒนาของรัฐพื้นที่จึงเกิดขึ้นโดยปราศจากความเห็นชอบของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังไม่มีการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างและเมื่อแล้วเสร็จ ซึ่งตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับกระทบจากโครงการต่างๆ จะยืนหยัดต่อสู้กับโครงการของรัฐในพื้นที่ต่อไป

ขณะที่กลุ่มรักเชียงใหม่ 51 ไปรวมตัวบริเวณหน้าศูนย์ประชุมเพื่อสนับสนุนการประชุมครั้งนี้ และไม่ต้องการให้บุคคลที่เรียกว่าเอ็นจีโอไปก่อความวุ่นวายโดยการตั้งเวทีคู่ขนาน และป่วนการประชุมให้ดูภาพไม่สวยงาม ซึ่งถ้าหากมีการตั้งเวทีป่วนการประชุมขึ้นในพื้นที่ ก็จะไม่ยอมและพร้อมจะขัดขวางทุกวิถีทาง

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. ระบุว่า หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้นำด้านน้ำครั้งนี้ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย รวมทั้งกลุ่มที่เห็นต่าง

ซึ่งเป้าหมายการประชุมผู้นำด้านน้ำในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิค ครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางที่จะบริหารจัดการน้ำร่วมกัน โดยในวันนี้ ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือ 7 แนวทาง เช่น ความมั่นคง เศรษฐกิจ อาหาร และน้ำ ความท้ายทายจากภัยพิบัติด้านน้ำ ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะนำเสนอต่อเวทีในการประชุมระดับผู้นำและเตรียมแถลงปฏิญญาเชียงใหม่ ในวันนี้ (20 พ.ค.)


กลับขึ้นด้านบน