น้ำตกวิกตอเรีย น้ำตกมหัศจรรย์ร่องหินภูเขาไฟ

น้ำตกวิกตอเรีย น้ำตกมหัศจรรย์ร่องหินภูเขาไฟ

น้ำตกวิกตอเรีย น้ำตกมหัศจรรย์ร่องหินภูเขาไฟ

รูปข่าว : น้ำตกวิกตอเรีย น้ำตกมหัศจรรย์ร่องหินภูเขาไฟ

น้ำตกวิกตอเรีย น้ำตกมหัศจรรย์ร่องหินภูเขาไฟ หากจะกล่าวถึงน้ำตกที่สวยงามของโลก น้ำตกวิกตอเรีย ซึ่งอยู่ระหว่างประเทศแซมเบีย และประเทศซิมบับเว ก็ถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามไม่แพ้กัน

น้ำตกวิกตอเรียตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของประเทศแซมเบีย และประเทศซิมบับเว น้ำตกนี้เกิดจากแม่น้ำซัมเบซี ซึ่งเป็นแม่น้ำกั้นพรมแดนของสองประเทศ ตกลงมาสู่แอ่งลึก

หินที่รองรับน้ำตกแห่งนี้เป็นหินภูเขาไฟบะซอลต์อายุ 180 ล้านปี มีการกระจายตัวคลอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง และหนาถึง 300 เมตร การยกตัวของพื้นดินได้เปลี่ยนทิศทางการไหลของแม่น้ำโบราณมาเป็นการไหลจากเหนือลงใต้

แม่น้ำซัมเบซีได้ไหลผ่านรอยแตกของหิน รอยแตกยักษ์ทำให้น้ำตกมีขนาดกว้างและไหลตกลงมาเป็นม่านน้ำขนาดใหญ่ และควบคุมเส้นทางไหลแม่น้ำเป็นรูปซิกแซก สันนิษฐานว่า น้ำตกวิกตอเรียเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 5 ล้านปีก่อน


กลับขึ้นด้านบน