องค์กรสื่อฯ ร่วมทำแผนคุณธรรม

องค์กรสื่อฯ ร่วมทำแผนคุณธรรม

องค์กรสื่อฯ ร่วมทำแผนคุณธรรม

รูปข่าว : องค์กรสื่อฯ ร่วมทำแผนคุณธรรม

องค์กรสื่อฯ ร่วมทำแผนคุณธรรม เสรีภาพของสื่อมวลชนในประเทศไทยในขณะนี้ ถูกจัดให้อยู่ลำดับที่ 130 จาก 169 ประเทศทั่วโลก จากการถูกแทรกแซง ทางศูนย์คุณธรรม ได้ระดมความคิดเห็นภาคีเครือข่ายองค์กรด้านสื่อ 17 แห่ง เพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรงของเครือข่ายสื่อมวลชน

นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน ยอมรับว่า ขณะนี้สื่อมวลชนเป็นอาชีพที่ได้รับความสนใจต่ำที่สุด สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะสื่อทุกวันนี้ถูกแทรกแซง ทำให้ผู้ที่รักเสรีภาพไม่อยากเข้ามาทำงาน

ขณะเดียวกัน พบว่า เสรีภาพของไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับระดับโลก โดยเสรีภาพของสื่อมวลชนในประเทศไทย อยู่ลำดับที่ 130 จาก169 ประเทศทั่วโลก เมื่อปี 2546 -2552

ศูนย์คุณธรรมจึงระดมความเห็นของเครือข่ายองค์กรด้านสื่อ 17 องค์กร แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรงของเครือข่ายองค์กรด้านสื่อ เพื่อให้อาชีพนี้มีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป

โดยแนวทางจากการหารือจะนำไปพูดคุยกันอีกครั้งในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ในเดือนกรกฎาคม 2556

 


กลับขึ้นด้านบน