สปสช.ประกาศผลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพดีเด่น รพ.สุโขทัย-รพ.เชียงยืน มาที่หนึ่ง

สปสช.ประกาศผลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพดีเด่น รพ.สุโขทัย-รพ.เชียงยืน มาที่หนึ่ง

สปสช.ประกาศผลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพดีเด่น รพ.สุโขทัย-รพ.เชียงยืน มาที่หนึ่ง

รูปข่าว : สปสช.ประกาศผลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพดีเด่น รพ.สุโขทัย-รพ.เชียงยืน มาที่หนึ่ง

สปสช.ประกาศผลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพดีเด่น รพ.สุโขทัย-รพ.เชียงยืน มาที่หนึ่ง เผยผลการคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ มีศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพใน รพ. 363 แห่ง เป็นช่องทางให้ข้อมูล ช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชน ลดข้อพิพาทรุนแรง ส่งเสริมประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้ รพ.สุโขทัย และรพ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ได้อันดับหนึ่ง

 นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กล่าวว่า ตามที่ สปสช.ได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการหรือโรงพยาบาล(รพ.) เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ ตั้งแต่ปี 2549 โดยให้ข้อมูล และให้คำแนะนำ รวมทั้งช่วยเหลือและคลี่คลายปัญหาความกังวลใจให้แก่ประชาชน ส่งผลให้ลดปัญหาเรื่องร้องเรียนลงได้ ปัจจุบันมีศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ ในหน่วยบริการทั่วประเทศ 363 แห่ง แบ่งเป็นรพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป 94 แห่ง และรพ.ชุมชน 269 แห่ง

 
เลขาธิการ สปสช. กล่าวต่อว่า ดังนั้นเพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการข้อมูล ให้คำแนะนำในการใช้บริการ รับเรื่องร้องเรียน ประสานงานแก้ไขปัญหา และคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้รับบริการ สปสช.ได้มีโครงการพัฒนาศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในรพ. ซึ่งจากการดำเนินงานพบว่าศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการสามารถให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการได้รับสิทธิและบริการที่เหมาะสม สร้างความพึงพอใจและลดปัญหาเรื่องร้องเรียนหรือข้อขัดแย้งได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง สปสช.จึงจัดให้มีการคัดเลือกศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2555 ขึ้น
 
ทั้งนี้ แบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภท คือ ระดับรพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป รพ.ที่ได้รับการคัดเลือกมีดังนี้ อันดับที่ 1 รพ.สุโขทัย อันดับที่ 2 รพ.สุรินทร์ และอันดับที่ 3 รพ.พิจิตร ประเภท รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป รพ.ที่ได้รับการคัดเลือกดังนี้ อันดับ 1 รพ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม อันดับที่ 2 รพ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ และอันดับที่ 3 รพ.วังจันทร์ จ.ระยอง รพ.ที่ได้รับรางวัลดีเด่นจะได้รับโล่รางวัลและงบประมาณสนับสนุน 50,000 บาท 30,000 บาท และ 20,000 บาท ตามลำดับ ซึ่งจะมีการมอบรางวัลในงานสัมมนาเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนในระบบหลักประกันสุขภาพ ประจำปี2556 ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้
 
 
 
 
 
 
 


กลับขึ้นด้านบน