กรมอุตุฯ ประกาศรอดูปริมาณฝน-ทิศทางลม ก่อนเข้าฤดูฝน

กรมอุตุฯ ประกาศรอดูปริมาณฝน-ทิศทางลม ก่อนเข้าฤดูฝน

กรมอุตุฯ ประกาศรอดูปริมาณฝน-ทิศทางลม ก่อนเข้าฤดูฝน

รูปข่าว : กรมอุตุฯ ประกาศรอดูปริมาณฝน-ทิศทางลม ก่อนเข้าฤดูฝน

กรมอุตุฯ ประกาศรอดูปริมาณฝน-ทิศทางลม ก่อนเข้าฤดูฝน ประเทศไทยจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนในเดือน พ.ค - ต.ค ของทุกปี แต่ปี 2556 กรมอุตุนิยมวิทยา ยังไม่ได้ประกาศว่า ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ

เนื่องการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนต้องดู 2 ปัจจัยหลัก คือ ปริมาณฝน และทิศทางของลม  ปริมาณฝนในช่วง 3-5 วัน แต่ละวันต้องมีฝนตกไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร ต่อเนื่องกัน 3 วัน หรือจะไม่ต่อเนื่องก็ได้ และปริมาณฝนใน 5 วัน ต้องมีปริมาณฝนรวมกันไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร 

 
นอกจากนี้ทิศทางของลมผิวพื้นจะเปลี่ยนจากลมตะวันออกเป็นลมตะวันตก ส่วนลมชั้นบนต้องเปลี่ยนจากลมตะวันตกเป็นลมตะวันออก ที่กรมอุตุนิยมวิทยายังไม่ได้ประกาศเป็นช่วงฤดูฝน เพราะยังไม่เข้ากฏเกณฑ์เหล่านี้


กลับขึ้นด้านบน