"เกาะติด" ปัญหา-ความหวังชาวชนบท หลังเกิดนโยบาย "ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก"

"เกาะติด" ปัญหา-ความหวังชาวชนบท หลังเกิดนโยบาย "ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก"

"เกาะติด" ปัญหา-ความหวังชาวชนบท หลังเกิดนโยบาย "ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก"

รูปข่าว : "เกาะติด" ปัญหา-ความหวังชาวชนบท หลังเกิดนโยบาย "ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก"

แม้กระทรวงศึกษาธิการ จะยืนยันว่าการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในขณะนี้ ไม่ใช้ การยุบเลิกโรงเรียน ที่จะต้องผ่านขั้นตอน การเห็นชอบจากชุมชนก่อน แต่การนำเด็กนักเรียนไปเรียนรวมกันของโรงเรียนหลายแห่งในปัจจุบัน ก็กำลังถูกตั้งคำถามจากผู้ปกครอง โดยเฉพาะชาวบ้านในชุมชนห่างไกล ที่ต่างคาดหวังให้โรงเรียนที่ตั้งอยู่คู่ชุมชนมานาน กลับมาเปิดเรียนตามเดิมอีกครั้ง

"ขาดแค่ครูอย่างเดียว" เป็นเสียงสะท้อนของชาวบ้านหนองปลวก ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก หลังครูโรงเรียนนิคมบางระกำ 8 ทยอยเกษียรอายุราชการ และขอย้าย จนเหลือครูอัตราจ้างจบใหม่เพียงคนเดียว ทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องควบรวมโรงเรียน โดยการนำนักเรียน 35 คนไป เรียนรวมกับโรงเรียนขนาดใหญ่ในตำบลเดียวกัน

 
แม้จะยืนยันว่า การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในขณะนี้ ไม่ใช่การยุบเลิกโรงเรียนที่จะต้องผ่านขั้นตอน การเห็นชอบจากชุมชนก่อน แต่การนำเด็กนักเรียนไปเรียนรวมกันของโรงเรียนหลายแห่งในปัจจุบัน ก็กำลังถูกตั้งคำถาม และต่อต้านจากผู้ปกครอง โดยเฉพาะชาวบ้านในชุมชนห่างไกล ซึ่งฐานะ และความเป็นอยู่ ไม่เปิดโอกาสให้ส่งบุตรหลานไปเรียนยังโรงเรียนเอกชน ผู้ปกครองหลายคนจึงคาดหวังจะให้โรงเรียนที่ตั้งอยู่คู่ชุมชนมานาน กลับมาเปิดเรียนตามเดิมอีกครั้ง

    

 
ขณะที่โรงเรียนอีกหลายแห่งในภาคเหนือ ก็เริ่มควบรวมโรงเรียนแล้ว อาทิ โรงเรียนบ้านห้วยผาลาด ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก ที่นำนักเรียน 36 คน ไปร่วมทำเรียนกับโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย ที่อยู่ห่างกันประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อให้การพัฒนา การเรียน การสอน มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
ล่าสุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 182 เขต ทั่วประเทศ อยู่ระหว่างเร่งจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ เพื่อส่งให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสพฐ. พิจารณาภายในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้ โดยคาดว่า ภายในสิ้นเดือนนี้ จะมีความชัดเจนว่า จะมีโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในข่ายจะยุบรวม หรือ ยุบเลิกทั้งหมดกี่โรง
 


กลับขึ้นด้านบน