คณะทำงานลุ่มน้ำยมตอนล่าง จ.พิจิตร ร่วมบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

คณะทำงานลุ่มน้ำยมตอนล่าง จ.พิจิตร ร่วมบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

คณะทำงานลุ่มน้ำยมตอนล่าง จ.พิจิตร ร่วมบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

รูปข่าว : คณะทำงานลุ่มน้ำยมตอนล่าง จ.พิจิตร ร่วมบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

คณะทำงานลุ่มน้ำยมตอนล่าง จ.พิจิตร  ร่วมบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ คณะทำงานลุ่มน้ำยมตอนล่าง จังหวัดพิจิตร บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องน้ำและป้องกันอุทกภัย ขณะที่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งช่วยกันจัดสรรน้ำให้มีน้ำเพียงพอต่อความต้องการ

คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ช่วยกันต่อขยายท่อน้ำประปา เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำประปาเพียงพอต่อความต้องการในฤดูแล้ง และบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์แม่น้ำยมแห้งขอด

ขณะที่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ซึ่งเป็นคณะทำงานลุ่มน้ำยมตอนล่างชุดใหม่ของจังหวัดพิจิตร ประชุมบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมถึงจัดสรรน้ำในพื้นที่ให้เพียงพอ และป้องกันอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ.2550

ส่วนที่จังหวัดลำพูน ชาวประมงพื้นบ้านเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาผักตบชวาในลำน้ำกวง โดยเฉพาะบริเวณใต้ตอหม้อสะพาน ทั้ง 15 แห่ง ในเขตอำเภอเมืองลำพูน ซึ่งมีผักตบชวาหนาแน่นเป็นระยะกว่า 1 กิโลเมตร กีดขวางเส้นทางน้ำ ทำให้แม่น้ำกวงตื้นเขิน และเน่าเสีย

 


กลับขึ้นด้านบน