อปท.เตรียมชุมนุมเรียกร้องรัฐเพิ่มเงินอุดหนุนท้องถิ่น

อปท.เตรียมชุมนุมเรียกร้องรัฐเพิ่มเงินอุดหนุนท้องถิ่น

อปท.เตรียมชุมนุมเรียกร้องรัฐเพิ่มเงินอุดหนุนท้องถิ่น

รูปข่าว : อปท.เตรียมชุมนุมเรียกร้องรัฐเพิ่มเงินอุดหนุนท้องถิ่น

อปท.เตรียมชุมนุมเรียกร้องรัฐเพิ่มเงินอุดหนุนท้องถิ่น หลังจากเคยรวมตัวประท้วงการจัดสรรงบประมาณ ให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา ล่าสุด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 องค์กรทั่วประเทศ เตรียมชุมนุมอีกครั้ง เพื่อเรียกร้องให้จัดสรรงบฯอุดหนุนประจำปีเพิ่ม ตามภาระงานที่มากขึ้น จากโครงการต่างๆ ของรัฐ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 องค์กรทั่วประเทศ ทั้งสมาคม อบจ. สมาคมสันนิบาตเทศบาล และสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย เตรียมเดินทางไปชุมนุมที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 28 พฤษภาคมนี้ เพื่อเรียกร้องให้รัฐ เพิ่มงบฯ อุดหนุนประจำปี

นายสินธพ อินทรัตน์ นายก อบต.ท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แกนนำชมรมนายก อบต.จังหวัดสงขลา ยืนยันว่า การเคลื่อนไหวครั้งนี้ เพราะต้องการพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากเงินอุดหนุนที่รัฐฯ ปรับเพิ่มเพียงร้อยละ 0.01 จากที่ได้รับร้อยละ 27.27 น้อยเกินไป เมื่อเทียบกับภาระงานที่มากขึ้นจากโครงการต่างๆ ของรัฐบาล

ด้านนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง กรรมการสมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้ เปิดเผยว่า เงินอุดหนุนที่ อปท.เรียกร้องร้อยละ 30 ในปี 2557 ยังน้อยกว่าที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ ที่ให้รัฐฯ จัดสรรเงินอุดหนุนท้องถิ่นร้อยละ 35 ภายในปี 2549 แต่ผ่านมาแล้ว 7 ปี รัฐยังไม่จัดสรร ตามที่กำหนดไว้

เช่นเดียวกับ อบจ.20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ร่วมเคลื่อนไหว นายชัยมงคล ไชยรบ นายก อบจ.สกลนคร ประธานสมาพันธ์ อบจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บอกว่า ต้องการให้รัฐ จัดสรรงบฯ อุดหนุน อย่างน้อยร้อยละ 28 จากที่เรียกร้องร้อยละ 30 ของงบประมาณจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น ซึ่งประมาณการณ์ว่า จะมีรายได้ประมาณ 56,000 ล้านบาท เพื่อใช้พัฒนาท้องถิ่น

เพราะที่ผ่านมา มีการถ่ายโอนโครงการต่างๆ มายังองค์กรท้องถิ่น แต่งบประมาณไม่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน เดือนละ 600 บาท และเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาทของผู้จบปริญญาตรี


กลับขึ้นด้านบน