พีมูฟ แถลงความคืบหน้าข้อเรียกร้องหลังตัวแทนรัฐบาลรับปากจะนำเข้า ที่ประชุม ครม.

พีมูฟ แถลงความคืบหน้าข้อเรียกร้องหลังตัวแทนรัฐบาลรับปากจะนำเข้า ที่ประชุม ครม.

พีมูฟ แถลงความคืบหน้าข้อเรียกร้องหลังตัวแทนรัฐบาลรับปากจะนำเข้า ที่ประชุม ครม.

รูปข่าว : พีมูฟ แถลงความคืบหน้าข้อเรียกร้องหลังตัวแทนรัฐบาลรับปากจะนำเข้า ที่ประชุม ครม.

พีมูฟ แถลงความคืบหน้าข้อเรียกร้องหลังตัวแทนรัฐบาลรับปากจะนำเข้า ที่ประชุม ครม. เเกนนำเครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ เเถลงความคืบหน้าการเเก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หลังจากเฝ้าติดตามผลการประชุมของคณะรัฐมนตรี ที่ก่อนหน้านี้ตัวเเทนรัฐบาล รับปากจะนำข้อเรียกร้องเร่งด่วน 4 เรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในที่ 21 พ.ค.

เเกนนำเครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ ประสานงานไปยังตัวเเทนรัฐบาลเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 21 พ.ค. ปรากฏว่า มีข้อเรียกร้องเพียง 2 เรื่อง ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี คือกรณีโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน 5 ชุมชนภาคเหนือ ที่รัฐบาลจะดำเนินการให้ อีกเรื่องคือกรณีปัญหาของเครือข่ายสลัม 4 ภาค กรณีขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ซึ่งกรณีนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า โครงการนี้เป็นโครงการของรัฐ สามารถดำเนินการก่อสร้างให้กับประชาชนได้

ส่วนอีก 2 เรื่องที่เหลือ คือกรณีเขื่อนปากมูลกับปัญหาที่ดินพิพาทกรณีพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งมอบให้มีการคุ้มครองพื้นที่ให้สามารถอยู่อาศัยตามวิถีดั้งเดิมได้ คณะรัฐมนตรีลงความเห็นว่า เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดซับซ้อน จึงขอให้เลื่อนการพิจารณาออกไปเป็นวันที่ 28 พฤษภาคมนี้

และในวันที่ 22 พ.ค.นี้ จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลง เอ็ม-โอ-ยู ร่วมกันระหว่างเเกนนำเครือข่ายฯ กับตัวเเทนของรัฐบาล เพื่อกำหนดเเนวทางในการเเก้ปัญหาที่ยังไม่ได้ดำเนินการเเก้ไข โดยหลังจากหารือ เเละลงนามกับตัวเเทนรัฐบาลเสร็จสิ้นทางเเกนนำเครือข่ายฯ จะกำหนดท่าทีต่อไปว่าจะปักหลักชุมต่อหรือไม่

เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคมและองค์กรชุมชนภาคใต้ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของนักวิชาการจาก 7 สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขตามข้อเรียกร้องขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ ใน 3 ข้อ ได้แก่ให้นายกรัฐมนตรีเข้ามากำกับ และเร่งสั่งการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของพีมูฟด้วยตัวเอง โดยไม่ปิดพลิ้ว หรือเตะถ่วง ให้รัฐบาลเจรจากับพีมูฟอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และสุดท้าย ให้รัฐบาลหยุด ทบทวนแผนพัฒนาภาคใต้ และเร่งสร้างแนวทางการพัฒนาที่คำนึงถึงความยั่งยืน และความต้องการของประชาชน


กลับขึ้นด้านบน