ผลสำรวจ"นิด้าโพล"พบประชาชนร้อยละ 69 ไม่ทราบความสำคัญ"วันวิสาขบูชา"

ผลสำรวจ"นิด้าโพล"พบประชาชนร้อยละ 69 ไม่ทราบความสำคัญ"วันวิสาขบูชา"

ผลสำรวจ"นิด้าโพล"พบประชาชนร้อยละ 69 ไม่ทราบความสำคัญ"วันวิสาขบูชา"

รูปข่าว : ผลสำรวจ"นิด้าโพล"พบประชาชนร้อยละ 69 ไม่ทราบความสำคัญ"วันวิสาขบูชา"

ผลสำรวจ นิด้าโพลเผยผลสำรวจพบประชาชนร้อยละ 60 ไม่ทราบเกี่ยวกับความสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชา ขณะที่ในรอบ 1 ปีประชาชนจะเข้าวัดทำบุญในช่วงเทศกาลงานบุญวันสำคัญทางศาสนา ร้อยละ 37.88 นอกจากนี้ ประชาชนร้อยละ 85.05 เชื่อว่าเวรกรรมมีจริง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “พุทธศาสนิกชนกับวันวิสาขบูชา” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 – 21 พ.ค.56 จากประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ ทั่วประเทศ ทุกภูมิภาค จำนวน 1,251 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ เกี่ยวกับการเข้าวัด ความเชื่อในเรื่องเวรกรรม และการรับรู้ ถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556

โดยผลสำรวจถึงการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.94 ไม่ทราบ ขณะที่ ร้อยละ 30.06 ทราบและตอบถูกว่า วันวิสาขบูชาเป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 และเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

ขณะที่ความถี่ในการเข้าวัดของประชาชนในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 43.65 จะเข้าวัดในช่วงเทศกาลงานบุญ วันสำคัญทางศาสนาเป็นส่วนใหญ่ รองลงมา ร้อยละ 37.88 เข้าวัดทุกอาทิตย์หรือทุกวันพระ(เดือนละ 1 – 5 ครั้ง) ร้อยละ 5.52 เข้าวัดปีละครั้ง ร้อยละ 4.32 ขึ้นอยู่กับโอกาสและความสะดวก ร้อยละ 1.84 เข้าวัดทุกวัน และมีร้อยละ 6.79 ที่ไม่ได้เข้าวัดเลย เพราะต้องทำงาน จึงไม่ค่อยมีเวลา

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.61 เข้าวัดเพื่อไปทำบุญตักบาตร รองลงมา ร้อยละ 29.66  เพื่อฟังเทศน์ ฟังธรรม ร้อยละ 7.82 นั่งสมาธิ  ร้อยละ 3.35 ไปงานบวช งานศพ และ ร้อยละ 3.18 ไปสะเดาะเคราะห์  ร้อยละ 0.43 บูชา/เช่าเครื่องรางของขลัง ร้อยละ 0.09  ขอเลขเด็ด/ขอหวย และร้อยละ 1.55 อื่นๆ เช่น บำเพ็ญประโยชน์ให้วัด (ล้างห้องน้ำ กวาดลานวัด) สนทนาธรรม และช่วยงาน/กิจกรรมในวัด

และเมื่อถามถึงความเชื่อเรื่องของเวรกรรมว่ามีจริงหรือไม่ พบว่า ประชาชน ร้อยละ 85.05 เชื่อว่าเวรกรรมมีจริง เพราะเคยเจอประสบการณ์กับตัวเองและคนรอบข้าง มีการปลูกฝังในเรื่องนี้มาเป็นเวลานาน เป็นหลักสัจธรรมของศาสนาพุทธ ทำอย่างไรก็จะได้ผลอย่างนั้น และเชื่อในหลักคำสั่งสอนพระพุทธเจ้า ร้อยละ 10.87 เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง เพราะบางสิ่งบางอย่างสามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ แต่บางอย่างก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ มีเพียง ร้อยละ 4.08 ไม่เชื่อ เพราะอยู่ที่การปฏิบัติของตัวเราเองมากกว่า เชื่อในหลักความเป็นเหตุและผลตามหลักวิทยาศาสตร์มากกว่า


กลับขึ้นด้านบน