กิจกรรม "ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 15" ส่งเสริมการอ่าน-เปิดโลกทัศน์ให้เยาวชน

กิจกรรม "ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 15" ส่งเสริมการอ่าน-เปิดโลกทัศน์ให้เยาวชน

กิจกรรม "ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 15" ส่งเสริมการอ่าน-เปิดโลกทัศน์ให้เยาวชน

รูปข่าว : กิจกรรม "ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 15" ส่งเสริมการอ่าน-เปิดโลกทัศน์ให้เยาวชน

กิจกรรม พระอาจารย์มิตซูโอะ เผยว่า การตักบาตรหนังสือดี เป็นธรรมฐาน ซึ่งเป็นอานิสงค์สูงสุด ซึ่งจะช่วยเกิดปัญญา และช่วยแก้ปัญหาในชีวิต ด้านกทม.ตั้งเป้าหมายในการเพิ่มสถิติการอ่านของคนไทยจากปีละ 5 เล่ม เป็นปีละ 10-15 เล่ม

พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก   เจ้าอาวาสวัดวัดสุนันทวนาราม เปิดเผยว่า การทำบุญหนังสือ คือธรรมฐาน ถือเป็นอานิสงค์สูงสุด เพราะการส่งหนังสือจะทำผู้อื่นให้เกิดปัญญา และเป็นประโยชน์ต่อชีวิต เช่น อ่านหนังสือธรรมะ ช่วยแก้ปัญหาในชีวิต  ที่ผ่านมาพระอาจารย์จัดได้ทำโครงการอ่านหนังสือธรรมมะวันละ 5 นาที  เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และเปิดโลกกว้างให้เด็กด้วย ในเด็กตั้งแต่ชั้น ป.4 ใน 55 จังหวัดทั่วประเทศ 

ขณะที่ จารุวรรณ เชตระกูล ตัวแทนมูลนิธิธรรมดี  เปิดเผยว่า จุดมุ่งหมายในการตักบาตรหนังสือครั้งนี้ คือ การส่งต่อหนังสือไปพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเกิดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชน หนังสือจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยเปิดโลกแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์จินตนาการ รวมทั้งส่งเสริมปัญญาให้คนในสังคม โดยจะมอบหนังสือให้นักเรียน ทหาร และวัด

นางสาวตรีดาว อภัยวงค์ ที่ปรึกษากทม. กล่าวว่า จากสถิติที่ผ่านมาคนไทยอ่านหนังสือ เพียงปีละ5 เล่ม ประกอบกับปีนี้กทม.ซึ่งได้รับรางวัลเมืองหนังสือโลก 2556  จากองค์การยูเนสโก ซึ่งได้จากการประกวดแผนการจัดการในการส่งเสริมให้คนอ่านหนังสือมากขึ้น จึงได้ร่วมมือกับภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายในการเพิ่มสถิติการอ่านหนังสือของคนไทย เป็นปีละ10-15 เล่ม

นอกจากนี้ กทม.มีห้องสมุดชุมชน หรือบ้านหนังสือ ในชุมชน 116 แห่ง ทั่วกทม.เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงหนังสือได้มากขึ้น และกำลังจะทดลองเปิดห้องสมุด 24 ชั่วโมง  


กลับขึ้นด้านบน