กรมชลประทานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างอ่างเก็บน้ำปี้ จ.พะเยา

กรมชลประทานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างอ่างเก็บน้ำปี้ จ.พะเยา

กรมชลประทานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างอ่างเก็บน้ำปี้ จ.พะเยา

รูปข่าว : กรมชลประทานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างอ่างเก็บน้ำปี้ จ.พะเยา

กรมชลประทานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างอ่างเก็บน้ำปี้ จ.พะเยา กรมชลประทาน จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการอ่างเก็บน้ำปี้ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา หลังทำการศึกษาโครงการมาตั้งแต่ปี 2544 แต่ไม่สามารถก่อสร้างได้ เมื่อเกิดวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 กรมชลประทานจึงรื้อโครงการเพื่อก่อสร้างให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำในลุ่มน้ำยมบน

ตัวแทนชาวอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการอ่างเก็บน้ำปี้ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จากเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน โครงการนี้ชาวบ้านเคยร้องขอตั้งแต่ ปี 2519 และได้ศึกษาเสร็จสิ้นเมื่อปี 2544 แ ต่ไม่ได้ก่อสร้าง จนเกิดเหตุวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 กรมชลประทานจึงรื้อโครงการใหม่ เพราะเห็นว่าจะสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในลุ่มน้ำยมตอนบน ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างก็เห็นด้วย

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน ระบุว่า โครงการอ่างเก็บน้ำปี้ ถือว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่การกักเก็บน้ำ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ และยังรวมถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วย

โครงการอ่างเก็บน้ำปี้ ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล ในอำเภอเชียงม่วน มีความจุประมาณ 23 ล้านลูกบาศก์เมตร การศึกษาครั้งนี้จะเพิ่มเป็น 90 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่พื้นที่อ่างเก็บน้ำบางส่วนอยู่ในลุ่มน้ำชั้น 1 จึงได้มีการศึกษาผลกระทบ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น


กลับขึ้นด้านบน