นักวิชาการหวั่นตัวเลขเศรษฐกิจ"ธปท.-สศช."ไม่สอดคล้อง กระทบความเชื่อมั่นการลงทุน

นักวิชาการหวั่นตัวเลขเศรษฐกิจ"ธปท.-สศช."ไม่สอดคล้อง กระทบความเชื่อมั่นการลงทุน

นักวิชาการหวั่นตัวเลขเศรษฐกิจ"ธปท.-สศช."ไม่สอดคล้อง กระทบความเชื่อมั่นการลงทุน

รูปข่าว : นักวิชาการหวั่นตัวเลขเศรษฐกิจ"ธปท.-สศช."ไม่สอดคล้อง กระทบความเชื่อมั่นการลงทุน

นักวิชาการหวั่นตัวเลขเศรษฐกิจ สถานการณ์ศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายเงินทุน ทำให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เตรียมปรับประมาณการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจในเดือนมิถุนายนใหม่ ขณะที่นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์บางคน เรียกร้องให้ สศช. ทำงานตามหลักวิชาการมากกว่าเอาใจภาคการเมือง หลังตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสแรก แตกต่างกับของธนาคารแห่งประเทศไทย

รายงานและประมาณการณ์ภาวะเศรษฐกิจไตรมาสแรกปีนี้ (56) ที่แตกต่างกัน ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย กับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช.

ทำให้ รศ.สมภพ มานะรังสรรค์; อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นห่วงว่า จะกระทบต่อความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติ และอาจกระทบแผนการขยายลงทุนของภาคเอกชน รวมทั้งแผนจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่ายภาครัฐ

รวมทั้งไม่เห็นด้วยที่ สศช. นำตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส 4 ปี 2554 ซึ่งมีการกระตุ้นเศรษฐกิจมากเป็นพิเศษ เพื่อฟื้นฟูจากน้ำท่วม ไปเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจในภาวะปกติและไม่ควรนำมาเป็นเหตุลดดอกเบี้ยนโยบาย เพราะจะกระทบผู้ออมเงินกว่า 10 ล้านล้านบัญชี และขอให้ สศช. ทำงานตามหลักวิชาการ โดยไม่อิงผลทางการเมือง

นายพิสิษฐ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหาภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง กล่าวว่า สำนักงานฯได้ประมาณการณ์เศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวร้อยละ 6.4 ใกล้เคียงกับแบงก์ชาติ ที่ร้อยละ 7

แต่สัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย จากความไม่แน่นอนของศรษฐกิจโลก และผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายเงินทุน จึงทำให้ต้องปรับประมาณการณ์ใหม่ในเดือนมิถุนายน

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย ระบุว่า ข้อมูลของ สศช. สอดคล้องกับความเป็นจริง เพราะการส่งออกได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งและหากธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง ไม่บังคับใช้มาตรการกำกับการเคลื่อนย้ายเงินทุน ก็จะกระทบเศรษฐกิจครึ่งปีหลังแน่นอน


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน