จีนสนใจสั่งซื้อข้าวหอมมะลิไทย 100,000 ตัน

จีนสนใจสั่งซื้อข้าวหอมมะลิไทย 100,000 ตัน

จีนสนใจสั่งซื้อข้าวหอมมะลิไทย 100,000 ตัน

รูปข่าว : จีนสนใจสั่งซื้อข้าวหอมมะลิไทย 100,000 ตัน

จีนสนใจสั่งซื้อข้าวหอมมะลิไทย 100,000 ตัน จีนสนใจซื้อข้าวหอมมะลิไทย 100,000 ตัน ผ่านทางสหกรณ์ไทย แต่ยัง ติดปัญหาที่สหกรณ์ไม่สามารถส่งมอบข้าวจำนวนมากได้ทัน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่าขณะนี้บริษัทไบต้าหวง (Bai Da Huang) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ จากมณฑลฮาร์บิน ประเทศจีน สนใจสั่งซื้อข้าวหอมมะลิจากสหกรณ์ไทยมากถึง 100,000 ตัน และ ยางพาราอีกประมาณ 1,000,000 ตัน แต่ติดปัญหาในการขนส่งสินค้าครั้งละมาก ๆ เพื่อลดต้นทุน ขณะที่สหกรณ์ แต่ละแห่ง สามารถผลิตและส่งสินค้าได้ไม่มากนัก จึงเสนอให้ชุมนุมสหกรณ์เป็นผู้รวบรวมสินค้าจากสหกรณ์รายย่อย เพื่อให้จำหน่ายสินค้าครั้งละจำนวนมาก ๆ ได้

ทั้งนี้มีรายงานจากกระทรวงการคลังว่า ขณะนี้ คณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว เริ่มประเมินผลของโครงการรับจำนำข้าวปีฤดูการผลิต 2554 และ 2555 พบว่าโครงการนี้อาจมีผลขาดทุนสูงถึง 200,000 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าที่กระทรวงการคลังคาดการณ์ไว้แต่เดิมจะมีผลขาดทุน 70,000 - 100,000 ล้านบาท

สำหรับต้นทุนโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล เมื่อสีแปรเป็นข้าวสารแล้วอยู่ที่ประมาณ 800 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน แต่ ราคาตลาดโลก ณ ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 560 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตันเท่านั้น


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน