ส.ธุรกิจท่องเที่ยวฯ เผยเหตุไฟใต้ดับ ผู้ประกอบการเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาท

ส.ธุรกิจท่องเที่ยวฯ เผยเหตุไฟใต้ดับ ผู้ประกอบการเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาท

ส.ธุรกิจท่องเที่ยวฯ เผยเหตุไฟใต้ดับ ผู้ประกอบการเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาท

รูปข่าว : ส.ธุรกิจท่องเที่ยวฯ เผยเหตุไฟใต้ดับ ผู้ประกอบการเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาท

ส.ธุรกิจท่องเที่ยวฯ เผยเหตุไฟใต้ดับ ผู้ประกอบการเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาท สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ เผยเหตุไฟดับ ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ สร้างความเสียหายในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเสียหายกว่า1,000 ล้านบาท พร้อมเสนอว่าภาครัฐควรปรับปรุงแผนการรับมือในภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน และระบบการสื่อสารในกรณีฉุกเฉิน

คุณยุทธชัย สุนทรรัตนเวช นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ เผยว่า จากการสอบถามความเสียหายของผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟดับ 14 จังหวัดภาคใต้ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา  (21 พ.ค.2556) พบว่า ความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10,000 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายเรื่องให้การบริการส่วนในอาหาร เครื่องดื่ม  และเครื่องปรับอากาศใช้ไม่ได้ แต่ในช่วงเกิดเหตุไฟดับมีนักท่องเที่ยวใช้บริการน้อย เพราะเครื่องปรับอากาศในโรงแรมใช้การไม่ได้ ขณะที่ผู้ประกอบการสวนสนุก,ร้านอาหาร และสถานบันเทิงต้องปิดให้บริการ  เพราะไม่มีระบบสำรองไฟฟ้า

ทั้งนี้ภาครัฐควรปรับปรุงเรื่องแนวทางการบริหารจัดการไฟ เพื่อให้มีประโยชน์กับคนในพื้นที่ โดยศึกษาระบบการจ่ายไฟฟ้าในต่างประเทศว่ามีระบบการวางแผนเรื่องการจัดการการจ่ายไฟอย่างไร  และควรมีวิธีการป้องกันจุดการจ่ายไฟ กรณีที่มีเหตุขัดข้อง รวมถึงเรื่องรับผิดชอบค่าเสียหายในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และควรมีระบบการสื่อสารให้รวดเร็ว เพื่อให้คนในพื้นที่รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่กังวลกับเหตุการณ์ เช่น การส่งข้อความผ่านมือถือ หรือการสื่อสารผ่านวิทยุชุมชน


กลับขึ้นด้านบน