ภัยแล้งส่งผลราคา "ดอกบัว" พุ่งและขาดตลาด เทศกาลวันวิสาขบูชา

ภัยแล้งส่งผลราคา "ดอกบัว" พุ่งและขาดตลาด เทศกาลวันวิสาขบูชา

ภัยแล้งส่งผลราคา "ดอกบัว" พุ่งและขาดตลาด เทศกาลวันวิสาขบูชา

รูปข่าว : ภัยแล้งส่งผลราคา "ดอกบัว" พุ่งและขาดตลาด เทศกาลวันวิสาขบูชา

ภัยแล้งส่งผลราคา หลายจังหวัดเริ่มงานวันวิสาขบูชาและการฉลองพุทธชยันตี ขณะที่สถานการณ์ภัยแล้งที่ขยายวงกว้าง ส่งผลทำให้ดอกไม้บูชาพระในปีนี้ มีราคาสูงขึ้นกว่าเท่าตัว

ผู้ปลูกบัวในเขตอ.เมือง จ.พิจิตร ต้องปล่อยให้บัวแห้งตาย หลังภาวะภัยแล้งทำให้บึงสีไฟ บึงน้ำขนาดใหญ่อันดับสามของประเทศ มีระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง จนกระทบต่อการทำนาบัว และส่งผลให้ดอกบัวที่จะออกสู่ตลาดในช่วงวันวิสาขบูชา มีจำนวนลดน้อยลงตามไปด้วย ส่วนที่จ.ลำพูน ประชาชนเลือกซื้อดอกไม้สำหรับเตรียมนำไปบูชาพระ โดยพบว่าราคาดอกไม้ทุกชนิดปรับราคาสูงขึ้นกว่าเท่าตัว จากเดิมกำละ 5 บาท ขึ้นราคาเป็น 10 บาท ขณะที่ดอกบัว จากเดิมดอกละ 1-2 บาท เพิ่มราคาเป็นดอกละ 5-6 บาท สาเหตุเนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

 
ขณะที่ ผู้ประกอบการหล่อพระในจ.นครสวรรค์ ต่างเร่งหล่อพระพุทธรูปขนาดต่างๆ ที่ประชาชนว่าจ้างทำถวายวัดเพื่อเป็นพุทธบูชา รวมถึงวัดบางแห่งสั่งทำพระเครื่อง สำหรับแจกจ่ายแก่ชาวพุทธที่เข้าวัดทำบญโดยมียอดสั่งทำรวมกันกว่าหนึ่งหมื่นองค์ ขณะที่วัดสำคัญต่างๆ ก็เริ่มมีประชาชนเดินทางไปทำบุญ และ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันวิสาขบูชา โดยเฉพาะที่วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อ.ภูเพียง จ.น่าน พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมงานวันวิสาขบูชาฉลองพุทธชยันตี พร้อมทั้งร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล


กลับขึ้นด้านบน