องค์การอนามัยโลก ชู "สสส."องค์กรต้นแบบต้นแบบพัฒนางานด้านสุขภาพ

องค์การอนามัยโลก ชู "สสส."องค์กรต้นแบบต้นแบบพัฒนางานด้านสุขภาพ

องค์การอนามัยโลก ชู "สสส."องค์กรต้นแบบต้นแบบพัฒนางานด้านสุขภาพ

รูปข่าว : องค์การอนามัยโลก ชู "สสส."องค์กรต้นแบบต้นแบบพัฒนางานด้านสุขภาพ

องค์การอนามัยโลก ชู องค์การอนามัยโลก ประเมินให้ สสส. เป็นองค์กรต้นแบบด้านนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยผลงานที่เห็นเป็นรูปธรรม คือ การรณรงค์ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดอุบัติเหตุ

ในโอกาสครบรอบ 12ปี การก่อตั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. มีการเปิดเผยผลการประเมินจากองค์การอนามัยโลก ธนาคารโลก และประเทศออสเตรเลีย ประเมินให้ สสส.เป็นองค์กรต้นแบบด้านนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน รองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เผยว่า เป็นความสำเร็จที่ สสส.สามารถสร้างองค์ความรู้ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งช่วยให้ประชาชนตระหนักเรื่องการดูแลสุขภาพ เพื่อไม่ให้โรคต่างๆ ที่เกิดจากพฤติกรรม เช่น การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ การบริโภคอาหาร โดยในช่วง 1 ทศวรรษ ที่ผ่านมา ได้สร้างภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ มากกว่า 10,000 เครือข่าย ซึ่งร่วมกันผลักดันโครงการด้านสุขภาพกว่า 12,000 โครงการ

ขณะที่ผลงานที่เป็นรูปธรรม คือ การรณรงค์ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ลดลงร้อยละ 1.5 ต่อปี และลดค่าใช้จ่ายด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี และร่วมกับภาคีภาคประชาชนผลักดันกฎหมายในการลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับในอนาคต นายแพทย์วิชัย กล่าวว่า ต้องดำเนินการโดยไม่ยึดรูปแบบของทางราชการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากขึ้น และพยายามสร้างองค์ความรู้ใหม่ ให้ประชาชนตระหนักถึงการสร้างเสริมสุขภาพ

ในโอกาสครบรอบ 12ปี สสส. จึงเตรียมจัดงาน สานงานเสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ 1 ทศวรรษ สสส. สร้างเสริมสุขภาพสู่สังคมไทย ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2556 ที่ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา โดนจะนำนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและรวบรวมภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ภูมิปัญญา วิชาการและผลักดันนโยบายสาธารณะสู่การขับเคลื่อนระดับชาติ


กลับขึ้นด้านบน