"เอแบคโพล"สำรวจพบครูพี่เลี้ยงขาดความใส่ใจ เป็นเหตุเด็กเล็กเสียชีวิต

"เอแบคโพล"สำรวจพบครูพี่เลี้ยงขาดความใส่ใจ เป็นเหตุเด็กเล็กเสียชีวิต

"เอแบคโพล"สำรวจพบครูพี่เลี้ยงขาดความใส่ใจ เป็นเหตุเด็กเล็กเสียชีวิต

รูปข่าว : "เอแบคโพล"สำรวจพบครูพี่เลี้ยงขาดความใส่ใจ เป็นเหตุเด็กเล็กเสียชีวิต

 ปัญหาเด็กเล็กถูกลืมทิ้งไว้ในรถ ขณะไปโรงเรียน จนเสียชีวิต มีผลสะท้อนความรู้สึกจากผู้ปกครอง ว่าทั้งครูและพี่เลี้ยงยังขาดการใส่ใจ นอกจากนี้ ยังพบปัญหาเด็กโตเสียตัวมากขึ้น สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์

มีผลการสำรวจจากสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ กรณีเด็กเล็กเสียชีวิตและเด็กโตเสียตัว ในมุมมองผู้ปกครอง จากการสอบถามผู้ปกครองกว่า 1,500 คน พบว่า กรณีข่าวเด็กเล็กถูกลืมจนเสียชีวิตในรถตู้โรงเรียนและรถโดยสารของโรงเรียน

 
ผลสำรวจร้อยละ 86.4 เห็นว่าครูพี่เลี้ยง พนักงานคนขับรถยังไม่ใส่ใจดูแลชีวิตเด็ก ร้อยละ 77.8 เห็นว่า รัฐบาลยังไม่มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนได้ดีเพียงพอ และอีกร้อยละ 55.6 ระบุว่า ผู้ปกครองยังดูแลชีวิตของลูกๆไม่ดีเพียงพอ
 
ส่วนผลสำรวจถึงสิ่งที่ทำให้เด็กโตในสังคมไทยปัจจุบันเสียตัวมากที่สุดพบว่า ร้อยละ 76.2 เป็นสังคมออนไลน์ รองลงมาคือ การชักชวนพูดคุยในโลกออนไลน์ ร้อยละ 64.9 และการเข้าถึงสื่อลามกอนาจาร ร้อยละ 55.4
 
นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ เปิดเผยว่า ความเห็นของผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ยังเห็นด้วยถ้ารัฐบาลออกกฎหมายเอาผิด พ่อแม่ ผู้ปกครองที่ปล่อยให้อยู่บ้านเพียงลำพัง และเห็นด้วยหากสื่อมวลชนช่วยผลักดันนโยบายสาธารณะที่ช่วยดูแลความปลอดภัยในชีวิตเด็กเล็ก รวมทั้งอยากให้รัฐบบาลสนใจ นโยบายสาธารณะให้หน่วยงานที่ประเมินคุณภาพโรงเรียน ต้องชี้วัดมาตรการความปลอดภัยในการดูแลนักเรียนด้วย
 


กลับขึ้นด้านบน