กรมประมงใช้"ยุทธการน้ำแดง"พิทักษ์ปลาในฤดูวางไข่

กรมประมงใช้"ยุทธการน้ำแดง"พิทักษ์ปลาในฤดูวางไข่

กรมประมงใช้"ยุทธการน้ำแดง"พิทักษ์ปลาในฤดูวางไข่

รูปข่าว : กรมประมงใช้"ยุทธการน้ำแดง"พิทักษ์ปลาในฤดูวางไข่

กรมประมงใช้ ฤดูฝน ถือเป็นช่วงที่ปลาเกือบทุกชนิดมีการวางไข่ จะมีปลาปริมาณมากตั้งตัวอ่อนและเต็มวัย และช่วงนี้เองที่หากชาวบ้านใช้เครื่องมือประมงผิดประเภท ก็จะทำให้ปลาเหล่านั้นตายก่อนถึงเวลาผสมพันธุ์และวางไข่ ทำให้กรมประมงต้องตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมาดูแลภายใต้ภารกิจว่า ยุทธการน้ำแดง

สำเริง สบายจิตร ชาวประมงในตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เร่งสานลอบนอน ซึ่งเป็นเครื่องมือหาปลาชนิดหนึ่งที่ทางการอนุญาตให้ใช้จับปลาได้ในช่วงฤดูน้ำหลาก หรือฤดูน้ำแดง ซึ่งเป็นช่วงที่ปลาเกือบทุกชนิดจะวางไข่ แทนการใช้เครื่องผิดประเภทเหมือนที่ผ่านมา จนทำให้ขณะนี้ปริมาณปลาหายากมากขึ้น และต้องคอยหลบเจ้าหน้าที่สายตรวจประมงที่มาจับกุม

การใช้เครื่องมือจับปลาผิดประเภททำให้ปลาหลายชนิดมีประมาณลดลงและเสี่ยงกับการสูญพันธุ์ ทำให้กรมประมงต้องตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลการกระทำผิด โดยประกาศให้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 15 กันยายนของทุกปี เป็นฤดูปลามีไข่ในน่านน้ำจืดทุกจังหวัด และห้ามทำประมงทุกชนิด โดยมีข้อยกเว้นในเครื่องมือบางประเภทเท่านั้น พร้อมจัดหน่วยตรวจตราเข้ามาดูแล และตั้งชื่อการทำงานช่วงนี้ว่า ยุทธการน้ำแดง โดยปีนี้เป็นปีแรกที่กรมประมง ใช้วิธีประชาสัมพันธ์ ด้วยขบวนเรือ ออกจากเขื่อนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ตามแม่น้ำน่าน ไปจนถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท

แม้ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ทำการรื้อถอน เครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมายจำนวนมาก แต่ก็ยังมีชาวบ้านบางส่วนกระทำผิด เนื่องจากพื้นที่กว้าง ไม่สามารถเข้าไปดูแลได้ทั่วถึง ดังนั้น สิ่งที่กรมประมงต้องทำคือ นอกจากบังคับใช้กฎหมายแล้ว ยังต้องให้ความรู้เพื่อให้ชาวบ้านตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้น เพื่ออนาคตลูกหลานจะได้มีปลาไว้กิน ไม่ใช่การทำการประมงแบบทำลายล้างเพื่อการค้าเพียงอย่างเดียว


กลับขึ้นด้านบน