สาธารณสุขเชียงใหม่ เตือนรับมือ "ไข้เลือดออก" ระบาดหนัก

สาธารณสุขเชียงใหม่ เตือนรับมือ "ไข้เลือดออก" ระบาดหนัก

สาธารณสุขเชียงใหม่ เตือนรับมือ "ไข้เลือดออก" ระบาดหนัก

รูปข่าว : สาธารณสุขเชียงใหม่ เตือนรับมือ "ไข้เลือดออก" ระบาดหนัก

สาธารณสุขเชียงใหม่ เตือนรับมือ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ระบุสภาวะโรคร้อน เป็นปัจจัยทำให้วงจรชีวิตของยุงสั้นลง แต่จะเติบโตเร็วขึ้น จนทำให้สถานการณ์ไข้เลือดปีนี้รุนแรงกว่าปกติ

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เร่งออกรณรงค์ป้องกัน และกำจัดยุงลาย ในสถานศึกษา หลังพบว่าสถานการณ์การระบาด ของไข้เลือดออกมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ซึ่งมีผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 1 คน ขณะที่แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลก ต้องทำงานอย่างหนักในการคัดกรองผู้ป่วย หลังไข้เลือดออกระบาดหนัก

ข้อมูลล่าสุด ของสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ระบุว่า ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน จังหวัดพิษณุโลกมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 381 ราย โดย 1 ใน 3 อยู่ในวัยเรียน อายุระหว่าง 15 - 24 ปี และ มีผู้ป่วยรายใหม่สัปดาห์ละเกือบ 30 คน

ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน์ รองนายแพทย์สำนักงานสาธารสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนระวังอย่าให้ยุงกัดในเวลากลางวัน โดยเฉพาะเด็กเล็ก และ ผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งต้องทำลายภาชนะที่มีน้ำขัง หลังมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ล่าสุดมีจำนวนมากกว่า 1,000 คน ในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว 2 คน สาเหตุมาจากวงจรชีวิตของยุงสั้นลง เนื่องจากสภาวะโรคร้อน ทำให้ยุงเติบโตเร็วขึ้น พร้อมแนะนำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหันมาใช้ยาฆ่ายุง แทนการพ่นหมอกควันกำจัดยุงในพื้นที่โล่ง เพราะเป็นวิธีการที่ไม่ได้ผล


กลับขึ้นด้านบน