หลายจังหวัดภาคใต้รณรงค์ใช้พลังงานทางเลือก

หลายจังหวัดภาคใต้รณรงค์ใช้พลังงานทางเลือก

หลายจังหวัดภาคใต้รณรงค์ใช้พลังงานทางเลือก

รูปข่าว : หลายจังหวัดภาคใต้รณรงค์ใช้พลังงานทางเลือก

หลายจังหวัดภาคใต้รณรงค์ใช้พลังงานทางเลือก จังหวัดสตูลและปัตตานี เตรียมหาพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดไฟฟ้าดับ

รถยนต์บรรทุกเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ ของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสตูล ถูกนำมาเตรียมพร้อม เพื่อรองรับเหตุไฟฟ้าดับพร้อมกันใน 14 จังหวัดภาคใต้ เมื่อ 2 วันก่อน (21 พ.ค.2556)

นายอำนวย บัวทอง หัวหน้าแผนกบริการไฟฟ้า จังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาจังหวัดสตูล จะรับไฟโดยตรงจากโรงไฟฟ้าจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และบางส่วนรับมาจากจังหวัดตรัง  ซึ่งความผิดพลาดในการจ่ายไฟตั้งแต่ต้นทาง ทำให้การไฟฟ้าจังหวัดสตูลไม่สามารถแก้ไขได้ จึงมีแนวคิดที่จะใช้รถยนต์ที่บรรทุกเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ช่วยเหลือชาวบ้าน หากเกิดไฟฟ้าดับซ้ำอีก พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้น โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าอีกทางหนึ่งด้วย

ส่วนที่จังหวัดปัตตานี ชาวบ้าน และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางลดการใช้พลังงานตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ที่ต้องการให้ทุกหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิงลงให้ได้ร้อยละ 10 ของปี 2554 ซึ่งในส่วนของจังหวัดปัตตานี มีหน่วยงานราชการทั้งสิ้น 112 หน่วยงาน จึงทำให้มีความต้องการใช้ไฟสูง

 


กลับขึ้นด้านบน