มูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่พอใจ จำนวนนักสูบลดลง

มูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่พอใจ จำนวนนักสูบลดลง

มูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่พอใจ จำนวนนักสูบลดลง

รูปข่าว : มูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่พอใจ จำนวนนักสูบลดลง

มูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่พอใจ จำนวนนักสูบลดลง มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ระบุการดำเนินงานตลอด 25 ปี ของการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เป็นไปอย่างน่าพอใจสามารถทำให้จำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ระบุว่า อัตราการสูบบุหรี่ในเพศชายลดลง จากร้อยละ 59.3 ในปี 2534 เหลือเพียงร้อยละ 40.7 ในปี 2554 ส่วนเพศหญิง จากร้อยละ 4.9 ลดเหลือเพียงร้อยละ 2.1 เท่านั้น โดยเฉพาะในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ด้านนโยบายการขึ้นภาษียาสูบ ตามการเปลี่ยนแปลงของค่าครองชีพ ทำให้ช่วงปี 2535 - 2555 มีการขึ้นภาษีบุหรี่ซิกาแรตรวม 10 ครั้ง หรือขึ้นทุก 2 ปี ทำให้รัฐบาลเก็บภาษียาสูบได้เพิ่มขึ้นจาก 15,438 ล้านบาท ในปี 2536 เป็น 59,914 ล้านบาท ในปี 2555 สะท้อนว่ามาตราการทางภาษีเป็นการควบคุมการสูบบุหรี่ที่ได้ผลเป็นอย่างดี

ขณะที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เปิดตัวนิทรรศการ "รัก ไร้ควัน" โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น และครอบครัว ให้เห็นความสำคัญของพิษภัยบุรี่ผ่านความรู้ที่จัดแสดงในรูปแบบที่ทันสมัย ซึ่งเชื่อว่าจะสร้างความตระหนัก และลดอัตรานักสูบหน้าใหม่ได้


กลับขึ้นด้านบน